El Govern cedeix a l’Ajuntament un dels edificis recuperats de Portocolom per a destinar-lo a biblioteca i usos culturals

27/07/2020, 15:48

El conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons, ha presentat avui els usos dels immobles del port de Portocolom, ubicats en la zona portuària del Pla de sa Sínia, que ha recuperat Ports IB en extinguir-se les concessions per destinar-los a usos públics d’interès general o de dinamització econòmica.
Acompanyat del director general de Transport Aeri i Marítim, Xavier Ramis; de la gerent de PortsIB, Crisitina Barahona; del batle de l'Ajuntament de Felanitx, Jaume Monserrat, i el tinent de batle, Xisco Duarte, el conseller ha visitat l’immoble que es cedeix a l’Ajuntament de Felanitx. Cal recordar que ja es va acordar la cessió d’un altre dels edificis al Consell de Mallorca per a la ubicació del Museu Marítim.

El conseller ha destacat que la definició dels usos dels habitatges recuperats s’ha donat després d’un procés de debat i col·laboració amb l’Ajuntament de Felanitx, tot adaptant els usos a les necessitats dels municipi.

L’immoble cedit per Ports IB a l’Ajuntament de Felanitx és l’edifici que compta amb una millor catalogació al catàleg municipal, així com el que té una estructura més ben conservada per a què l’Ajuntament hi pugui instal·lar una biblioteca municipal i una sala d’actes.

L’edifici es cedeix per un període de 20 anys, prorrogable successivament per dos períodes de 5 anys, fins un màxim de 10 anys més de cessió d’ús.

L’Ajuntament de Felanitx ha de destinar els espais a l’ús de biblioteca municipal i sala d’actes culturals i socials, i són a càrrec seu totes les obres d’adaptació de l’edifici, tant de la adaptació de les façanes com de la volumetria exterior, distribució interior així com de qualsevol altre tipus (estructurals, estètiques, etc), les despeses de dotació de serveis, subministraments i equipament que siguin necessàries per a l’ús acordat.

Avui mateix s’ha formalitzat el conveni de cessió de l’immoble a l’ Ajuntament amb la signatura del conseller i el batle.

Respecte dels altres immobles recuperats els usos seran els següents:

Un dels edificis serà l’oficina de Ports IB. Es reformarà per a usos complementaris de l’oficina del Port, magatzem, amb una cessió parcial a salvament marítim.

Respecte de les altres tres edificacions, s’atorgaran autoritzacions temporals per 3 anys als usuaris actuals, que han mostrat el seu interès en poder fer servir durant aquest temps també la part de dalt per magatzem dels seus negocis. Posteriorment, aquestes 3 edificacions sortiran a concurs com a 3 concessions per restaurant o comerç.

El conseller ha destacat la importància de destinar alguns dels edificis a negocis que contribueixin a la dinamització econòmica de la zona.

L’anunci dels usos dels immobles recuperats ha estat acompanyat de la presentació de l’estudi sobre els volums del Pla de sa Sínia. Aquest estudi fixa les pautes a seguir per a la rehabilitació/reforma de les edificacions.

La rehabilitació i reforma s’haurà de fer amb especial afectació i sensibilitat sobre l’estètica dels edificis donat que es tracta d’un conjunt d’edificacions que forma part de la façana marítima del port. Així es defineixen els criteris funcionals que s’han de seguir durant els processos de reforma i rehabilitació, afins als nous possibles usos i requeriments de les edificacions, mantenint alhora l’estètica de casa marinera d’estil racionalista.

El edificis varen començar a construir-se als anys 50 i des de llavors han sofert diferents intervencions. La majoria han estat canvis estètics així com l’agregació de volums en coberta, en la façana posterior i galeries en la façana principal. Afortunadament la composició de volums s’ha mantingut amb caràcter general el que podrà permetre recuperar en certa mesura l’estètica exterior.

Aquestes actuacions hauran de ser executades pels usuaris o concessionaris de les edificacions i s’establirà un termini màxim per tal de que els mes aviat possible el conjunt s’adapti a la estètica indicada a l’estudi recuperant així la imatge de la façana marítima del Port.