El Govern invertirà 4,2 milions en un projecte de millora de l’operativitat i la seguretat de les embarcacions en el port de Son Blanc

10/07/2020, 05:21

El conseller Marc Pons anuncia la construcció de 4 ducs d’alba per donar millor servei als bucs comercials, de passatgers i mercaderies, d’eslora de fins a 190 metres.
El projecte respon a les necessitats del trànsit actual i compleix les indicacions en seguretat marcades per Capitania Marítima.

Ciutadella, 8 de juliol 2020

El conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons, acompanyat del director general de Transport Aeri i Marítim, Xavier Ramis, i juntament amb la presidenta del Consell de Menorca, Susana Mora, i la batlessa de Ciutadella, Joana Gomila, ha anunciat avui la inversió de 4,2 milions d’euros en l’execució d’un projecte al port de Son Blanc que permetrà millorar i optimitzar l’explotació del port. A l’acte de presentació també hi ha participa la gerent de Ports IB, Cristina Barahona.
La inversió en el projecte dels anomenats “ducs d’Alba” se suma als 2,9 milions ja invertits en el port de Son Blanc en les intervencions ja en servei i als 3,3 milions que el Govern de les Illes Balears té reservats per un altre projecte importantíssim per al port: l’adaptació i millora de l’estació marítima del port.
En total, a Son Blanc, els projectes executats, el que està actualment en marxa (la instal·lació de plaques fotovoltaiques), i els previstos sumen 10,9 milions d’euros en la seva millora.
El conseller Marc Pons ha destacat que aquest projecte s’emmarca en el Pla de millora de la infraestructura portuària de Son Blanc iniciat en la passada legislatura i suposa ara l’adaptació del port a les necessitats del trànsit actual -tant de passatgers com de mercaderies-, a les característiques de les embarcacions que hi operen i a les exigències de seguretat marcades per Capitania Marítima.
“Les obres realitzades -i per tant l’esforç inversor fet- s’han traduït en un increment molt important del trànsit en els darrers anys. I han situat el port de Ciutadella en el mapa de ports amb trajectes internacionals, amb l’obertura de la línia que cobreix Corsica Ferrys i que uneix Ciutadella amb Toulon. L'entrada en funcionament d'aquesta nova línia fa que Ciutadella estigui també connectada amb el centre d´Europa, i específicament amb les illes de Hyeres i les regions de Còrsega i Sardenya, sempre amb el port de Toulon com a base”, ha recordat el conseller.
En termes de trànsit comercial, durant el 2012 el Port de Son Blanc va rebre 205.461 passatgers. L´increment ha estat constant i progressiu, arribant als 476.287 al 2019, un 132% d´increment percentual en comparació amb l´any 2012. En relació al nombre de vehicles, al 2012 varen embarcar o desembarcar 42.562, creixent fins els 118.745 del 2019, un 179% d´increment percentual en comparació amb el 2012.

En aquests darrers anys, també ha anat variant la tipologia de les embarcacions comercials que operen al port, constatant-se un significatiu augment de la mida de les embarcacions.
El projecte d’instal·lació de 4 ducs d’alba –dos al moll de ponent i dos al de llevant- és clau per, en les circumstàncies actuals i atenent a les noves necessitats, millorar les condicions d’operativitat i explotació del port, la seguretat en la maniobrabilitat i l’estada de les embarcacions al port. Es tracta d’un projecte, que permetrà que operin al port embarcacions de fins a 190 metres d’eslora.
La prioritat del projecte és créixer en tràfic comercial de passatgers i de mercaderies.
El projecte respon també a les indicacions fetes per Capitania Marítima en seguretat de navegació, maniobrabilitat i atracada de bucs al port.
El projecte intenta donar resposta a la situació actual del port i les necessitats plantejades:
1.Els molls actuals del Port de Son Blanc es troben saturats per la concatenació del següents fets:
a. Augment de la demanda de tràfic comercial per via marítima.
b. Tendència a l´augment de la mida en el disseny dels vaixells en els últims anys per tal de fer front de forma més efectiva al creixement de la demanda (menys bucs, menys desplaçaments, però amb més capacitat).
c. Infraestructures amb limitacions físiques d´espai en quant a la longitud d'atracada màxima

2. Arran d´aquest canvi de tendència en les característiques de la flota que opera al Port de Son Blanc, es detecta que la longitud d'atracada necessària per garantir la seguretat en l’amarrament és d' aproximadament 190metres.
Aquesta circumstància va donar com a resultat la sol•licitud de diferents navilieres per operar amb vaixells d'eslora superior a la màxima admesa en el port, que fins fa poc ha estat 165 m (com per exemple té el Martin i Soler
Aquest bucs operen des de 2018 amb l´informe favorable de Capitania Maritima. Aquests informes remesos per Capitania Marítima sempre recalquen la idea de la provisionalitat de les mesures adoptades fins el moment per assegurar l'operativitat dins uns mínims de seguretat acceptables i per això el projecte que presentem ara té com a objectiu principal complir amb les indicacions de Capitania Marítima pel que fa a la seguretat en la navegació, maniobra i atracada de bucs al port.
Objectius del projecte:
1.Condicionar les infraestructures portuàries existents per dotar-les de més seguretat i funcionalitat en les operacions d'amarratge / desamarratge pel que fa a la flota que opera actualment al Port de Son Blanc.
2-Atendre a una demanda creixent d'operativa al port exterior de Ciutadella per vaixells de línia regular (ferri tipus Ro-Pax, fast ferries) amb eslores superiors a les que es va dissenyar el port.

Principals actuacions del projecte:
1. Prolongació de les línies d'amarratge en els molls de llevant i ponent, mitjançant la construcció de dos ducs d'alba en cada un d'ells i les seves corresponents passarel•les metàl•liques de connexió.
2. Modificació i reforç dels elements d'amarratge i defensa en els molls.
3. Execució d'una nova línia d'amarratge per a embarcacions auxiliars.

Característiques del projecte:
• Després de realitzar diferents estudis i simulacions, s'ha estimat que el vaixell que podrà accedir al port, donat l’espai de maniobra disponible i les condicions de vent i onatge existents, és un vaixell RO-RO de com a màxim 190 m. d'eslora.
• Les infraestructures s'han dissenyat finalment per obtenir les longituds mínimes d'atracada necessàries que permetin donar compliment a les condicions de seguretat en l'amarri indicades per Capitania Marítima en els seus informes i la normativa vigent de referència.
• Les estructures de ducs d'alba dissenyades presenten les següents característiques: 4 ducs d’alba dissenyats amb una superfície emergida de 6.75x6.75m2 amb quatre(4) pilons de 1.50m de diàmetre cadascú a profunditats variables damunt terreny rocós, executats in situ amb camisa d’acer: 45.50m2 de superfície emergida. 182 m2 en total (x4 ducs d´alba). Per tant, amb l´optimització d´aquesta estructura, s´aconsegueix que amb menys d´una vegada i mitja la superfície emergida de l´anterior projecte (2015) es dupliqui l´operativitat (dos molls operatius).
• Per a l’atracament de les embarcacions auxiliars s’habilitarà una zona en la part posterior del dic interior mitjançant la construcció d’una biga de formigó armat a la cara exterior del calaix i la instal•lació de l’equipament necessari.

Termini d'execució de les actuacions: 7,5 mesos.
Calendari: Actualment el projecte constructiu compta amb la supervisió favorable i l´aprovació tècnica. Queda pendent realitzar informació pública del projecte i les consultes corresponents als òrgans de l'administració afectats per l'execució de la mateixa, inclòs l’òrgan ambiental. S'estima un termini d' aproximadament sis mesos per a la recepció de les contestacions dels òrgans de l'administració consultats.
Un cop es rebi la conformitat de les administracions consultades pel que fa a el projecte, tindrà lloc l'aprovació definitiva de la mateixa i podrà començar la licitació de les obres. S'estima que les obres comencin a principis de 2022.