Ports IB bonifica taxes al sector nàutic, pescadors i locals ubicats als ports i també ajorna pagaments

14/05/2020, 14:47

El conseller Marc Pons s'ha reunit amb els representants de les distintes associacions patronals de l'àmbit nàutic de totes les Illes

El conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons, acompanyat del director de Transport Aeri i Marítim, Xavier Ramis, i del gerent de Ports IB, Pedro Puigdengoles, ha comunicat als representants del sector nàutic -en una reunió mantinguda ahir horabaixa- l'adopció de mesures extraordinàries per afrontar les dificultats provocades per la crisi de la COVID-19, com la bonificació de taxes. Aquestes mesures estaran vigents fins a finals de 2020.

Les mesures, incloses en el decret llei de mesures de reactivació econòmica aprovat ahir pel Consell de Govern, tenen un doble objectiu. Per una banda, afavorir la continuïtat dels serveis de transport de mercaderies que realitzen les navilieres i que són imprescindibles per assegurar l'abastment de les Illes Balears; i per l'altra, ajudar al teixit de petits empresaris associats a l'activitat portuària i nàutica.

En primer lloc es bonifica el 50% de totes les taxes portuàries que graven l'activitat de les navilieres que realitzen línia regular i als vaixells de cabotatge de la UE.

En segon lloc, amb la intenció d´incentivar la recuperació econòmica del sector empresarial lligat al sector nàutic, es bonificarà el 50% de les taxes que graven:

-L'amarratge de les embarcacions i vaixells destinats al transport marítim no regular de persones i de les embarcacions destinades al lloguer a terceres persones i les embarcacions matriculades en la llista 6 destinades a activitats subaquàtiques (busseig) i activitats de temporada a platges i costa (com ara el vol nàutic, l'esquí-bob, el lloguer de motos aquàtiques o l'esquí aquàtic, entre d'altres).
-El subministrament d'aigua i electricitat per a les embarcacions de pesca professional, les embarcacions destinades al lloguer a terceres persones i les embarcacions matriculades en la llista 6 destinades a activitats subaquàtiques (busseig) i activitats de temporada a platges i costa (com ara el vol nàutic, l'esquí-bob, el lloguer de motos aquàtiques, l'esquí aquàtic).
-Els magatzems per a pesca
-Les terrasses dels locals comercials

A més de les bonificacions incloses al decret-llei de reactivació econòmica, s'adopten altres mesures per facilitar els pagaments i l'activitat per part de les empreses.

Suspensió de terminis: Els terminis de pagament de les liquidacions emeses per Ports IB, així com els terminis de les fraccions dels acords d'ajornament i fraccionament concedits s'ampliaran fins al 30 de maig de 2020.

Liquidacions d'autoritzacions temporals per ocupació i aprofitament del domini públic: Les liquidacions d'autoritzacions temporals d'ocupació i aprofitament del domini públic (per exemple terrasses de bars o restaurant) per a l'exercici 2020, es realitzaran ajustant-se al període que efectivament es pugui realitzar l'activitat autoritzada.

Les liquidacions per a l'exercici 2020 que hagin estat notificades podran ser anul·lades i realitzades de nou, ajustant-se al període que efectivament es pugui realitzar l'activitat autoritzada. El procediment s'iniciarà a instància de l'interessat.

Liquidacions d'autoritzacions d'activitats comercials de transport marítim de passatgers amb finalitat turística o recreativa, de lloguer d'embarcacions i activitats aquàtiques al domini públic portuari: Queda anul·lat el calendari habitualment previst per liquidar aquestes autoritzacions mitjançant domiciliació bancària.
El nou calendari de pagament s'establirà un cop finalitzat l'estat d'alarma i es reprengui l'activitat. Així mateix, aquestes liquidacions s'ajustaran al període en què s'hagi pogut ocupar l'amarratge efectivament. A aquest efecte, l'interessat comunicarà per escrit la data d'entrada de l'embarcació a l'amarratge assignat.

En la reunió en la qual es donaren a conèixer totes aquestes mesures hi van participar representants d'ANEM (Associació Nacional d'Empreses Nàutiques), APEAM (Associació Patronal d'Empreses d'Activitats Marítimes de les Illes Balears), PIME Mallorca, PIME Menorca, PIME Eivissa i Formentera, CAEB Mallorca i CAEB Menorca, AENIB (Associació d' Empreses Nàutiques de les Illes Balears i AEGY (Associació Espanyola de Grays Iots).

 

 

Link al BOIB