Mesures per la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 d´aplicació als ports competència de la CAIB

19/03/2020, 17:22

INSTRUCCIO 2/2020 DE 18 DE MARÇ DEL VICEPRESIDENT DE PORTS DE LES ILLES BALEARS SOBRE L’APLICACIÓ A TOTS ELS PORTS ESPORTIUS (GESTIO DIRECTA / GESTIO INDIRECTA) COMPETÈNCIA DE LA CAIB, DE LES MESURES ADOPTADES PER LES DISTINTES ADMINISTRACIONS PUBLIQUES PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19

Consulteu l'instrucció al següent enllaç: Texte complet de l'instrucció