La segona fase de la reforma de Port de Fornells, informada positivament per la Comissió Balear de Medi Ambient

03/03/2020, 15:48

La Comissió Balear de Medi Ambient de les Illes Balears ha aprovat avui dimarts per unanimitat l’informe d’avaluació ambiental del projecte de la segona fase de la reforma integral del Port de Fornells, amb la incorporació d’una sèrie de prescripcions.

L’informe conclou que el projecte presentat no produeix impactes adversos significatius sobre el medi ambient i que suposa una sensible millora de la situació actual del Port de Fornells, de manera que es pot seguir endavant amb la tramitació amb determinades prescripcions que Ports de les Illes Balears (Ports IB) inclourà al projecte.

D´entre aquestes prescripcions destaquen la delimitació i prohibició de la navegació en la part més superficial de l’escull-barrera de posidònia mitjançant balises, així com la creació de canals d’accés als pantalans de temporada per tal d’evitar l'impacte de les hèlixs de les embarcacions en l'escull. Aquesta és una mesura pionera donat que és la primera vegada que es delimita la navegació dins de les aigües gestionades per Ports IB per tal de preservar la posidònia.

En termes de compensació, Ports IB finançarà la instal·lació de 77 boies ecològiques creant nous camps de boies tant dins com fora de la badia de Fornells, i es farà càrrec del cost de la vigilància del fondejos dins el LIC Àrea Marina del Nord de Menorca així com el LIC Punta Redona Arenal d´en Castell.

Així mateix, Ports de les Illes Balears continuarà promovent la formació i sensibilització activa de totes les persones implicades en l´activitat del Port, tant treballadors com usuaris, perquè s´utilitzin i apliquin tots els elements del sistema de gestió ambiental, disminuint al màxim els impactes associats a l´activitat portuària.

La segona fase del projecte de rehabilitació integral del Port de Fornells, amb un pressupost de 7.825.059€ (IVA inclòs), inclou la millora de l'estructura i de les condicions d'abric del port, la rehabilitació del moll de la dàrsena del port, el soterrament del dipòsit de combustible de la benzinera, la unificació de volums existents davant al varador en un únic edifici al que es traslladaran les oficines de Ports de les Illes Balears.

Aquesta actuació inclou també la renovació de paviments i xarxes de servei tant portuàries com municipals. Especialment remarcable la substitució del clavegueram que actualment està produint abocaments a les aigües del port. Per tal d´emprendre aquesta millora es signarà un conveni amb l’Ajuntament des Mercadal, executant l´obra de forma col·laborativa i coordinada, tal i com ja s´està fent amb la primera fase de rehabilitació del Port de Fornells.

Havent superat aquest tràmit, la següent passa serà la redacció del projecte d’execució que inclourà les prescripcions i mesures compensatòries indicades per tal d´obtenir l’aprovació del Servei de Planificació de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat. Aquesta darrera aprovació serà la que donarà llum verda a la licitació de les obres, que s’estima puguin començar en el quart trimestre del 2020.