CONSELL DE GOVERN: AUTORITZADA UNA DESPESA DE 2,6 MILIONS D’EUROS A PORTS IB PER AL MANTENIMENT DELS PORTS DE GESTIÓ DIRECTA

24/01/2020, 15:50

\ Un total de 523.175 € es destinarà al manteniment de jardineria i zones verdes
\ També es destinaran 2.118.343 € al manteniment dels edificis, els serveis i les instal·lacions dels ports

Avui el Consell de Govern ha autoritzat la despesa per a la licitació de tres contractes relatius al servei de conservació i manteniment dels ports de gestió directa de les Illes Balears, per un import total de 2.641.518 €.

S’ha acordat atorgar l’autorització prèvia a Ports de les Illes Balears per licitar el contracte del servei de manteniment de la jardineria, l’arbratge i les zones verdes existents en els ports de gestió directa de Ports de les Illes Balears, a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa, per tal com es tracta d’un servei que s’ha de prestar de forma continuada al llarg dels anys. El pressupost de licitació del contracte s’ha fixat en 523.174,70 €, amb un termini d’execució de 24 mesos, prorrogables 24 mesos més.

Un altre dels contractes que es licitaran és el corresponent a la conservació i el manteniment dels edificis, els serveis i les instal·lacions dels ports de gestió directa de Mallorca. Resulta necessari dur a terme un manteniment integral tant preventiu com correctiu de les instal·lacions portuàries i dels edificis situats a la zona portuària, i disposar d’un inventari de les instal·lacions per tenir-ne un coneixement profund que permeti millorar-ne l’eficiència. L’import de licitació d’aquest contracte és d’1.282.778,12 €, amb un termini d’execució de 24 mesos, prorrogables 24 mesos més.

Finalment, també s’ha autoritzat una despesa de 834.566,04 € per licitar el contracte per a la conservació i el manteniment dels edificis, els serveis i les instal·lacions dels ports de gestió directa de Menorca, en els quals també és necessari dur a terme un manteniment integral tant preventiu com correctiu de les instal·lacions portuàries i dels edificis situats a la zona portuària, i disposar d’un inventari de les instal·lacions per tenir-ne un coneixement profund, necessari per millorar-ne l’eficiència. El termini d’execució també és de 24 mesos, prorrogables 24 mesos més.