El Consell d'Administració de Ports dona 8 dies als titulars de les concessions d'habitatges del port de Fornells per a desallotjar els immobles

01/11/2019, 15:11

/En el cas de Portocolom, tots els titulars han manifestat la seva voluntat de lliurar les claus a l'Administració

Avui dia 31 d'octubre s'ha reunit el Consell d'Administració de Ports de les Illes Balears, on entre altres qüestions, s'ha aprovat la declaració de l'extinció pel desnonament administratiu de la concessió dels habitatges situats al C/Governador de Fornells. Això suposa, la tramitació final del procediment iniciat per Ports de les Illes Balears en compliment de la Llei de Costes de 1988.

Cal recordar que la Llei de Costes de 1988 preveu que totes les concessions administratives anteriors a la seva aprovació tendran un termini de vigència màxim de trenta anys; això suposa que finalitzaren el passat mes de juliol de 2018.

En aquest sentit, es va citar als concessionaris per tramitar l'acta de reversió voluntària dels habitatges. En el cas de Fornells, cap titular va optar per la reversió voluntària. És per això, que amb l'aprovació de l'extinció del desnonament administratiu de la concessió administrativa es requereix als titulars, en el termini màxim de vuit dies, a comptar des de l'endemà a la notificació de l'Acord, el desallotjament de l'immoble.

Cal recordar, que en el cas de Portocolom, tots els titulars de les concessions administratives han manifestat finalment la seva voluntat de lliurar les claus.

En el Consell d'Administració d'avui s'ha ratificat l'acte de reversió de dues de les concessions de Portocolom, fet que permet poder modificar el canvi de titular en el cadastre.

Els immobles recuperats pel domini públic es destinaran a usos públics d'interès general portuari o per usos d'altres administracions que ho sol·licitin, com és el cas del Consell de Mallorca que ha proposat a PortsIB de convertir un dels immobles de Portocolom.

Port de Sóller

Per una altra banda, un altre dels acords aprovats en el Consell d'Administració de Ports IB, ha estat atorgar la concessió administrativa a favor de la Confraria de Pescadors de Sóller per a l'ocupació de l'"Edifici de Pescadors", destinada a usos pesquers i administratius per un període de 10 anys.

El passat mes de juliol, la presidenta Francina Armengol, acompanyada pel conseller Marc Pons varen inaugurar la nova instal·lació, una reivindicació històrica de la confraria de pescadors de Sóller. El sector pesquer feia dècades que reclamava un punt de venda directa.

Per executar aquest reclamat projecte, la Conselleria a través de Ports IB va invertir quasi 1 milió d'euros, dels quals 680.232?€ varen anar destinats a l'edifici de pescadors i a la urbanització adjacent i 286.363 € a la reforma de la instal·lació elèctrica del Port.