El conseller Marc Pons anuncia l'inici de l'expedient d'extinció de les concessions administratives de Portocolom i Fornells

03/09/2019, 16:24

/Dos dels concessionaris de Portocolom han entregat voluntàriament els immobles

Avui dia 3 de setembre s'ha reunit el Consell d'Administració de Ports de les Illes Balears, on entre altres qüestions, s'ha aprovat l'expedient d'extinció de les concessions administratives dels habitatges situats a Portocolom i Fornells. Quatre d'aquests habitatges estan situats al C/Governador a Fornells, mentre que 7 d'ells repartits entre el Pla de la Sínia (6) i el Camp Roig (1) a Portocolom.

Cal recordar que la Llei de Costes de 1988 preveu que totes les concessions administratives anteriors a la seva aprovació tendran un termini de vigència màxim de trenta anys; això suposa que finalitzaren el passat mes de juliol de 2018.

En aquest sentit, es va citar als concessionaris per tramitar l'acta de reversió voluntària dels habitatges. En el cas de Portocolom, dos dels titulars (un del Pla de la Sínia i l'altre del Camp Roig) varen acceptar per escrit l'extinció de la concessió i per tant dia 18 de setembre faran entrega de l'habitatge. No és el cas dels altres 9 concessionaris que han interposat recurs contenciós-administratiu.

D'aquesta manera, el conseller de mobilitat i habitatge, Marc Pons ha recordat que esgotada la via de l'acta de reversió voluntària, ara comença la segona fase que és la tramitació de l'expedient d'extinció de les concessions administrativa. El conseller ha dit que: "tenim l'obligació de treballar per l'interès general i complir tant la Llei de Costes com la Llei de Ports". També ha volgut agrair a aquells titulars dels immobles que han retornat l'habitatge de forma voluntària. Cal recordar que en el supòsit de ser habitatge de primera residència o estar afectats per causes d'exclusió social, s'estudiarà el cas per no deixar a ningú en cap situació de vulnerabilitat. Així i tot, pel que es té constància no es troba cap circumstància d'aquestes en cap concessionari.

Finalment, el conseller ha anunciat que els immobles recuperats pel domini públic es destinaran a usos públics d'interès general portuari o per usos d'altres administracions que ho sol·licitin, com és el cas del Consell de Mallorca que ha proposat a PortsIB de convertir un dels immobles en un centre d'interpretació del Museu Marítim. El conseller ha assegurat que es mantindran reunions amb el Consell per estudiar aquesta possibilitat.