El Govern ofereix 723 places d'amarrament en port base

19/08/2019, 15:59

La Conselleria de Mobilitat i Habitatge està treballant amb la reordenació interior dels ports gestionats per Ports de les Illes Balears.

Per poder donar resposta a la manca d'amarraments i a la forta demanda d'aquests des de Ports de les Illes Balears es preveu oferir 723 places d'amarraments, amb un impacte important a la llista d'espera que actualment es troba en 4722 persones inscrites. Tot i així, cal recordar que per norma general aquestes 723 places tenen una repercussió major damunt la llista d'espera ja que hi ha molta rotació en les persones inscrites.

Paral•lelament des de Ports IB s'està tramitant el Pla General de Ports de les Illes Balears. Aquest document estudia entre d'altres la problemàtica ocasionada per la manca d'amarraments i la forta demanda d'aquests. Es preveu executar una sèrie de mesures per optimitzar l'ús dels ports i d'aquesta manera donar resposta a la demanda de llocs d'amarrament per donar sortida a totes aquelles persones que ara mateix no disposen d'una plaça. Tot i així, no es contempla l'ampliació dels ports existents ni la creació de nous ports.

Aquesta optimització dels ports existents es realitza d'acord amb mesures concretes que permetran una millora de la situació actual en relació a les places d'amarrament. La primera és la reordenació interior dels ports existents, fent possible l'increment del nombre d'amarraments en base. Alguns dels ports, de gestió directa de Ports de les Illes Balears, disposen d'un elevat nombre d'amarraments de trànsit; amb aquesta nova mesura es redueix al 25% els amarraments destinats a trànsit i d'aquesta manera s'incrementen els amarraments base i s'adjudiquen nous amarraments fent disminuir la llista d'espera. Per altra banda, també es potenciarà la xarxa de rampes públiques, així com les marines seques. També es donarà suport als clubs de navegació i multipropietat.

Finalment, cal afegir que durant els pròxims mesos s'oferiran les places als següents ports:

-Andratx: Hi ha un total de 335 persones inscrites a la llista d'espera, l'any 2019 està previst oferir un total de 22 amarraments.

-Banyalbufar: Hi ha un total de 44 persones inscrites a la llista d'espera, l'any 2019 està previst oferir aproximadament un total de 18 amarraments.

-Cala Bona: Hi ha un total de 245 persones inscrites a la llista d'espera, l'any 2019 està previst oferir un total de 60 amarraments.

-Cala Figuera: Hi ha un total de 147 persones inscrites a la llista d'espera, l'any 2019 no està previst oferir amarraments.

-Cala Rajada (aigua): Hi ha un total de 127 persones inscrites a la llista d'espera, l'any 2019 està previst oferir un total de 23 amarraments.

-Cala Rajada (esplanada): Hi ha un total de 56 persones inscrites a la llista d'espera, l'any 2019 està previst oferir un total de 50 places.

-Ciutadella: Hi ha un total de 323 persones inscrites a la llista d'espera, l'any 2019 s'han oferit un total de 24 amarraments, el procés es troba paralitzat fins que finalitzin les obres de col•locació dels pantalans.

-Colònia Sant Jordi (aigua): Hi ha un total de 564 persones inscrites a la llista d'espera, l'any 2019 s'han ofert un total de 22 amarraments. Actualment no hi ha amarraments disponibles per a llocs base.

-Colònia Sant Jordi (esplanada): Hi ha un total de 14 persones inscrites a la llista d'espera, l'any 2019 està previst oferir un total de 14 places.

-Es Barcarès: Hi ha un total de 66 persones inscrites a la llista d'espera, l'any 2019 està previst oferir un total de 20 amarraments.

-Fornells: Hi ha un total de 369 persones inscrites a la llista d'espera. S'han oferit 55 amarraments dels quals se n'han cobert 16, en queden 39 de pendents.

-Pollença: Hi ha un total de 617 persones inscrites a la llista d'espera. Entre el 2019/2020 s'oferiran aproximadament uns 150 amarraments.

-Portocolom: Hi ha un total de 405 persones inscrites a la llista d'espera.

-Portocristo: Hi ha un total de 124 persones inscrites a la llista d'espera l'any 2019 s'han oferit un total de 12 amarraments. En queden 5 pendents per oferir.

-Portopetro: Hi ha un total de 62 persones inscrites a la llista d'espera. L'any 2019, una vegada regularitzat el port, s'adjudicaran els amarraments disponibles.

-Sant Antoni de Portmany: Hi ha un total de 474 persones inscrites a la llista d'espera, l'any 2019 s'han oferit un total de 44 amarraments. Abans de finalitzar l'any s'espera arribar a oferir un total de 197 places.

-Sant Elm: Hi ha un total de 30 persones inscrites a la llista d'espera.

-S'Estanyol: Hi ha un total de 72 persones inscrites a la llista d'espera. L'any 2019, una vegada regularitzat el port, s'adjudicaran els amarraments disponibles.

-S'Oberta: Hi ha un total de 59 persones inscrites a la llista d'espera. L'any 2019, una vegada regularitzat el port, els amarraments disponibles s'adjudicaran, que seran al voltant de 60.

-Sóller: Hi ha un total de 536 persones inscrites a la llista d'espera. L'any 2019 està previst oferir un total de 15 amarraments.

-Valldemossa: Hi ha un total de 53 persones inscrites a la llista d'espera. Actualment no hi ha places disponibles.