El Govern ha invertit 1 milió d’euros en la millora del port de Porto Cristo

29/07/2019, 15:06

/ La presidenta i el conseller de Mobilitat i Habitatge han visitat avui el port, on han acabat ara les obres de consolidació del talús

La presidenta de les Illes Balears, Francina Armengol, i el conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons, han visitat avui el port de Porto Cristo, després de la finalització de les obres de consolidació del talús, unes obres que s’han executat amb caràcter d’urgència per part de Ports IB.

Durant la visita, s’ha constatat també la millora d’imatge i de serveis que les distintes actuacions dutes a terme al port en la passada legislatura han suposat i en les quals s’ha invertit més d’un milió d’euros. Armengol ha destacat que aquestes actuacions són resultat del “compromís” i de la “coherència de complir amb la paraula donada”. En aquesta línia, ha destacat la col·laboració entre institucions i també amb Ports de les Illes Balears per “treballar de manera coordinada i resoldre els problemes de la gent”.

El passat mes de febrer el Consell de Govern va declarar la urgència d’actuar en el talús del penya-segat de la ribera sud del port de Porto Cristo per evitar els riscs que els despreniments podien suposar per a les persones i els béns.

La decisió del Consell de Govern de declarar la situació d’urgència era necessària perquè Ports IB pogués assumir les actuacions en tota la zona, substituint l’administració municipal. Es va considerar que les obres eren d’interès públic excepcional per motius de seguretat i també per garantir la prestació normal dels serveis portuaris inherents a les competències de la Comunitat Autònoma.

Aquesta decisió es va prendre d’acord amb l’Ajuntament de Manacor, que va acceptar que fos Ports IB qui es posàs al capdavant de la intervenció global que requeria la zona, fins i tot en la part en què era competent l’Ajuntament. Després de la declaració d’urgència el mes de febrer, les obres es van poder iniciar el mes d’abril i han conclòs aquest mes de juliol.

“El millor és fer política des del consens i el diàleg i amb lleialtat des de les institucions”, ha afirmat Armengol, qui ha afegit: “Seguirem treballant braç a braç amb els ajuntaments de les Illes Balears. Seguirem amb les inversions previstes, millorant les instal·lacions d’aquest magnífic port perquè s’ho mereixen els residents”.

El cost de la intervenció duta a terme ha estat de 196.298 euros. Ja es va acordar que el cost l’assumiria Ports IB inicialment, però que després es repercutiria el cost proporcionalment a l’ajuntament, al club nàutic i a un particular.

La superfície total del tram en què s’ha actuat és de 1.171,75 m², dels quals 436,75 m² són domini públic portuari, que coincideix amb l’àmbit de la concessió administrativa atorgada el 30 d’abril de 2007 per Ports de les Illes Balears al Club Nàutic de Porto Cristo. L’altra part (735 m²), per damunt de l’anterior, són terrenys d’àmbit municipal i d’un particular. L’alçada del talús en què s’ha actuat és de 220 metres de longitud.

Les tasques de consolidació del talús les ha realitzades l’empresa Tragsa. En primer lloc, s’ha fet desbrossament i neteja de la zona. Igualment, les zones més inestables han estat prèviament sanejades amb la demolició de les roques que presentaven risc de despreniment més evident. Llavors s’han instal·lat distints elements per assegurar el talús amb ancoratges i malles d’acer i formigó.

Altres actuacions a Porto Cristo

El reforç del talús no és l’única actuació que s’ha dut a terme per millorar la seguretat, la imatge i els serveis del port de Porto Cristo. S’han fet intervencions que han suposat inversions d’aproximadament 1 milió d’euros (950.000 sense IVA)

Totes aquestes actuacions són avui ben visibles i, sense dubte, ens permeten tenir un port en condicions molt millors tant pels seus usuaris com per als visitants.

Les actuacions són les següents:

-S’ha reforçat tot el moll de la zona del riuet, s’han corregit els enfonsaments existents i s’ha renovat tot el paviment, creant un únic espai que dona prioritat al trànsit de vianants.

-S’han reformat els banys públics.

-S’han impermeabilitzat les terrasses.

-S’ha demolit l’antic edifici dels magatzems.