Consell de Govern: APROVADA LA INSTAL·LACIÓ D’UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM AL PORT DE CIUTADELLA

12/07/2019, 15:24

\ Aquesta nova instal·lació reduirà el consum de combustibles fòssils i les emissions contaminants
\ L’import de la despesa del projecte és de 640.055 € i el termini d’execució és de cinc mesos

El Consell de Govern ha aprovat atorgar a Ports de les Illes Balears, entitat depenent de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, l’autorització prèvia per iniciar l’expedient de despesa corresponent a la licitació del contracte d’obra d’instal·lació d’una planta fotovoltaica de 184,80 kWp sobre noves marquesines d’aparcament en el port exterior de Ciutadella.

L’import de la despesa és de 640.055,04 € (sis-cents quaranta mil cinquanta-cinc euros amb quatre cèntims), amb l’IVA inclòs, i amb un termini d’execució de cinc mesos.
Està previst que les obres puguin començar el pròxim mes de novembre i que estiguin acabades abans de l’inici de la temporada d’estiu de 2020.

Actualment, el port de Ciutadella té marquesines que es troben en un estat de deteriorament. El contracte consisteix en la instal·lació de noves marquesines i la instal·lació sobre aquestes d’una planta solar fotovoltaica d’autoconsum de 184,40 kWp.

Aquestes instal·lacions permetran dotar el port exterior de Ciutadella de cert grau d’autoproveïment energètic, reduiran el consum de combustibles fòssils i, amb l’estalvi de les emissions contaminants, contribuiran a complir els compromisos de la política energètica per al benefici ambiental i social.

El nou projecte està en sintonia amb les mesures que inclou la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica, amb relació a la reducció d’emissions contaminants i d’autoproveïment energètic.