Ports IB aprova contractar nous serveis de practicatge, remolc i amarrament per millorar l'operativitat dels vaixells a Son Blanc

24/05/2019, 15:09

Aquests serveis obriran la possibilitat de donar entrada a vaixells de major eslora al port exterior de Ciutadella

El Consell d'Administració de Ports de les Illes Balears ha aprovat iniciar el procediment del concurs públic del servei de practicatge, remolc i amarrament que permetrà millorar la seguretat de l'operativa dels vaixells en el port exterior de Ciutadella i obrir la possibilitat de donar entrada a vaixells de major eslora. Actualment s'autoritzen amarraments d'embarcacions de fins a 165 metres.

Després de les converses i els informes rebuts per part de Capitania Marítima, s'han acordat una sèrie de recomanacions per millorar l’ operativitat. Aquestes millores consisteixen bàsicament en la implantació d'un nou servei de remolc portuari que complementa la seguretat oferta pel practicatge, així com un servei d'assistència a l'amarratge que garanteixi la seguretat d'aquestes operacions.

En concret, en el Consell d'Administració s'han acordat l'aprovació de les ordenances reguladores d'aquests serveis i l'inici de la tramitació dels plecs reguladors i de les prescripcions tècniques particulars que els regulen així com la sol·licitud d'informes a les administracions i organismes corresponents.

L'objectiu final és disposar, abans de finalitzar l'any, d'un prestador del servei de practicatge, remolc i amarrament i desamarrament de vaixells al port comercial de Ciutadella, adjudicat mitjançant concurs públic.

Paral·lelament s'està treballant en la possibilitat que part d'aquests serveis es puguin implantar de forma provisional (amb un contracte de curta durada) per tal que totes aquestes millores puguin estar en servei aquesta temporada d'estiu.

Amb l'acord pres, Ports IB garanteix que el servei es podrà implantar de manera permanent quan es resolgui el concurs.

Ports IB ha dut a terme obres de millora d'infraestructures per millorar el servei: adequació del moll Sud, reforç de les banquetes del moll de Ponent i Sud i instal·lació d'un norai de 150 TN al moll de Llevant. Ara s'iniciarà la rehabilitació de la rampa del tacó del moll de Ponent. Obres necessàries per poder garantir la seguretat, habilitar un nou amarrament al moll i permetre l'amarrament de vaixells de més eslora al moll de Llevant.