Ports de les Illes Balears i l’Ajuntament de Mercadal signen un conveni per finançar la primera fase de la reforma del Port de Fornells

30/04/2019, 15:29

La intervenció implica ara una inversió de 1 milió d’euros

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, i el batle des Mercadal, Francesc Ametller, han signat aquest matí un conveni entre Ports de les Illes Balears i l’Ajuntament de Mercadal que reparteix les responsabilitats econòmiques entre les dues administracions de les obres de la primera fase de la reforma del port de Fornells. Ports IB assumeix el 84,47% de la despesa de i l’Ajuntament n’aporta el 15,5% per la millora dels serveis estrictament municipals. L’import global que aportarà Ports IB: 897.381 euros mentre que l’Ajuntament de Mercadal aportarà: 165.012 euros. Inicialment Ports de les Illes Balears assumeix el cost d’aquesta intervenció 1.062.394  i llavors l’Ajuntament abonarà en tres anualitats. entre 2019 i 2021 (a 31 de desembre) la seva part ( 33.676 euros al 2019, 63.142 a l’any 2020 i 68.193 a l’any 2021). Aquesta primera fase ja s’està executant per part de l’empresa UTE Copcisa-Construcciones Olives.

El conveni es fa necessari ja que aquesta primera fase de la reforma inclou actuacions que són competència de Ports de les Illes Balears i altres que són d’àmbit municipal. Per optimitzar els recursos i aprofitar les obres en curs, Ajuntament i Ports van acordar que es farien totes les actuacions a la vegada, i que cada administració assumiria el cost de l’obra que li corresponia.

La intervenció s’està centrant ara en la substitució de la caseta provisional de vestuaris per a usuaris per una edificació adossada i integrada al dic. Aquesta construcció inclou vestuaris, sala d’instal·lacions i una zona per a la recollida de residus municipal. La previsió és que aquesta intervenció estigui ja llesta a finals d’aquest mes de maig i llavors s’interromprà –així com s’havia acordat- l’execució fins a després de la temporada turística.

Després de la temporada turística, s’iniciaran les obres que consistiran bàsicament en la renovació de les instal·lacions i xarxes de servei tant portuàries com municipals que discorren entre el carrer Governador i la Plaça del Mar, en coordinació amb l'Ajuntament des Mercadal.

També es renovarà el paviment de la zona, eliminant l'asfalt i col·locant un sòl més integrat, similar al que es troba al nucli històric de Fornells. El termini d’execució d’aquesta intervenció serà de 4 mesos, per tant estarà a acabada a finals de 2019-gener 2020.