Comença la consolidació del talús del port de Porto Cristo

17/04/2019, 16:33

S’ha firmat l’acta de replanteig d’unes obres que duraran 14 setmanes i reforçaran la seguretat de la zona adjacent al moll del Club Nàutic

Aquest matí s’ha firmat l’acta de replanteig de les obres de consolidació del talús del penya segat de la ribera sud del port de Porto Cristo, adjacent al moll del Club Nàutic. Aquest fet suposa l’inici d’una actuació pressupostada en 221.590,84 euros, que executarà Tragsa i que tindrà un termini d’execució de 14 setmanes.

El tram del penya segat on s’intervindrà té 233 metres de llargada i una alçada mitjana de 12 metres. Les obres són necessàries per tal de garantir la seguretat a la zona, un tram de penya segat que mostra trams inestables.

El Govern balear va declarar la situació d’urgència en relació a aquesta actuació el dia 1 de febrer d’aquest any, per tal d’autoritzar unes obres que han de garantir la integritat i la seguretat de les persones i els béns. Amb aquesta declaració, Ports de les Illes Balears pot intervenir a tota la zona afectada (1.170 metres quadrats), i assegurar també la prestació normal dels serveis portuaris inherents a les competències de la comunitat autònoma.

Per altra banda, aquest matí també s’ha signat un conveni entre l’Ajuntament de Manacor i Ports de les Illes Balears per tal de regular la zona d’estacionament sota control horari del port de Porto Cristo. En aquest sentit, l’acord estableix que l’empresa municipal Serveis del Municipi de Manacor (SAM) s’encarregarà de controlar i vigilar les 77 places d’estacionament de control horari (ORA) de la zona portuària. La recaptació que s’obtingui d’aquesta activitat es repartirà a parts iguals entre Ports de les Illes Balears i SAM.

En el marc de la col·laboració entre Ports i l’Ajuntament de Manacor, existeix també un altre conveni vigent, rubricat el passat mes de desembre, pel qual s’autoritza als agents de la Policia Local de Manacor a realitzar l’activitat de policia portuària a la zona competència de Ports de les Illes Balears. Així, es presta un servei públic més eficaç i eficient per a la ciutadania. Aquest conveni no té cap cost afegir per part de l’Ajuntament de Manacor, i té vigència d’un any, prorrogable a dos més.