Una planta fotovoltaica a l’aparcament de Son Blanc generarà una tercera part de l’energia que necessita el port

03/04/2019, 09:12

S’instal·laran 1.645 metres quadrats de plaques que implicaran un estalvi anual de 21.477 euros a Ports de les Illes Balears

El projecte per a la instal·lació de plaques solars a l’aparcament del port de Son Blanc, a Ciutadella, ha sortit a exposició pública. Amb aquesta iniciativa, Ports de les Illes Balears pretén aconseguir estalviar un 36,8% de l’energia que consumeix actualment procedent de la xarxa, i estalviar en el primer any de funcionament de la instal·lació 21.477,58 euros.

El projecte implica la renovació total de les tres marquesines existents al port de Son Blanc, per tal d’instal·lar una infraestructura nova, sobre la qual s’instal·laria la planta fotovoltaica de 184,80 KWp. En total, s’ubicarien plaques fotovoltaiques sobre una superfície de 1.645,28 metres quadrats. El pressupost de licitació de l’actuació és de 528.971,11 euros, i la duració estimada de les obres, una vegada estiguin adjudicades, serà de 5 mesos.

Aquesta instal·lació permetrà que el port de Son Blanc produeixi el 36,83% de l’energia que necessita per funcionar. Concretament, el port ciutadellenc consumeix anualment 368.834 KWh. La nova planta fotovoltaica tindrà una capacitat de generació de 230.652,13 KWh. Tot i això, aquesta potència no es consumirà en la seva totalitat a Son Blanc, ja que en alguns moments del dia la producció no serà suficient per cobrir la demanda, mentre que en altres moments es produirà més electricitat de la que es necessiti. D’aquesta manera, el projecte calcula que la planta fotovoltaica permetrà assolir un 36,83% d’autoabastiment. L’excedent d’energia produïda (93.137 KWh/any) serà venuda.

D’aquesta manera, l’estalvi econòmic previst el primer any de funcionament de la planta fotovoltaica arribarà als 21.477,58 euros. D’aquesta quantitat, 12.186 euros corresponen a estalvi directe en la factura elèctrica per la reducció del consum, i 9.291 euros procedeixen de la venda dels excedents d’energia.

El projecte contempla una vida útil estimada de la planta de 25 anys. Durant aquest temps de funcionament, s’hauran estalviat les següents emissions contaminants:

  • 4.818 tones de diòxid de carboni.
  • 67 tones de diòxid de sofre.
  • 37 tones d’òxids de nitrogen.
  • 388 tones de cendres.
  • 867,24 barrils de petroli.

La intervenció al port de Son Blanc inclou també la instal·lació de dos punts de recàrrega semirràpida de vehicles elèctrics, en el marc del pla d’Impuls a la Mobilitat Elèctrica promogut pel Govern balear.