ELS BOMBERS DE MALLORCA VISITEN ELS NOSTRES PORTS

01/04/2019, 12:18

Durant els mesos de febrer i març, els diferents equips dels parcs de bombers que depenen del Consell Insular de Mallorca han realitzat visites de prevenció operativa a les instal·lacions portuàries, tant de gestió directa com de gestió indirecta de Ports de les Illes Balears.

Durant aquestes visites, acompanyats del personal portuari, els bombers han pogut comprovar, de primera mà, els mitjans de què disposen els ports per fer front a una emèrgència a l'hora que han obert vies de contacte directe amb el personal propi de cada port.