Concurs públic per a l'atorgament de la concessió administrativa per a l’ocupació i l'explotació de local destinat a bar restaurant ubicat a la zona de servei del port de Porto Cristo (Mallorca)

05/03/2019, 09:12

L'anunci de la convocatòria al BOIB, els Plecs de Bases, el Plec de Condicions Generals i el Plec de Condicions Particulars es troben a la seva disposició en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Poden vostés consultar-los directament als enllaços que s'assenyalen a continuació:

Documentació Plataforma de Contractació del Sector Públic

Documentació Portsib - Apartat "Concursos de Domini Públic"