Consell de Govern: EL GOVERN HA INVERTIT JA 6,7 MILIONS D’EUROS EN LA MILLORA DELS PORTS DE MENORCA

08/06/2018, 15:19

\ El Pla d’Inversions 2017-2020 als ports de Menorca inclou actuacions que sumen 17 milions d’euros, a Ciutadella i a Fornells
\ La millora del port interior de Ciutadella, els accessos de passatge a Son Blanc i el projecte de Fornells, principals actuacions

El Consell de Govern s’ha donat per assabentat de l’estat d’execució de les diferents intervencions que inclou el Pla d’Inversions 2017-2020 per a la millora i modernització dels ports de Menorca.
 
El Pla, que en el conjunt de les illes preveu actuacions que suposen inversions de més de 38 milions d’euros, desenvolupa diferents projectes —a més d’ actuacions de manteniment— a Menorca. En aquest moment, s’han executat o estan ja en marxa intervencions per un valor de 6.784.769 €.
 
Les principals intervencions als ports de Menorca són:
 
A Ciutadella: l’execució del Pla Integral de Millora del Port Interior, amb una inversió de 2,7 milions d’euros, i l’adequació dels accessos del passatge del port exterior de Son Blanc, pressupostat en 1,7 milions d’euros.
 
L’obra del port interior s’ha dividit en dues fases i la primera ha conclòs aquesta primera setmana de juny. S’ha complert, doncs, el compromís adquirit per la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat que les obres estiguessin enllestides abans de les festes de Sant Joan. El mes d’octubre, d’acord amb l’Ajuntament de Ciutadella i els representants dels sectors econòmics i socials lligats al port, es reprendran les obres de la segona fase. És un pla que comprèn tant actuacions estructurals i de seguretat (com la reconstrucció del moll de cantil), com altres d’embelliment, com la pavimentació, i altres de millora de dotació de serveis d’aigües residuals, pluvials, cablejat...
 
Respecte de les obres del port exterior de Son Blanc, el nou passadís d’accés per al passatge està pràcticament acabat i també estarà a punt abans de les festes de Sant Joan. En el port exterior, el Pla recull també les actuacions següents:
 
— Una rampa-passarel·la per facilitar els embarcaments i desembarcaments als passatgers en el mateix moll oest que s’està construint i que es preveu que es posi en funcionament el proper mes de setembre.
 
— Adequació del moll sud el mes d’octubre (196.000 €) perquè hi puguin atracar més vaixells.
 
— Projecte de reforma de la terminal (3,8 milions).
 
Aquestes actuacions se sumen a altres ja realitzades, com la millora dels accessos rodats al port.
 
Per al port de Fornells, s’ha projectat una reforma integral que pot suposar una inversió d’aproximadament 7 milions d’euros. En aquests moments, el projecte està aprovat (125.000 €) i, per iniciar el procés, únicament manca que la junta local de Fornells hi doni el vistiplau. L’objectiu és redactar després el projecte bàsic d’execució per poder licitar les obres, que es preveu que podrien començar el primer trimestre de 2019.
 
En concret, les actuacions ja executades i en marxa en els ports de Ciutadella són les següents:
 
— Obres d’emergència en el moll de la ribera sud del port interior de Ciutadella. Pressupost: 774.916,96 €. Estat: executades.
 
— Obres del projecte modificat d’adequació d’instal·lació elèctrica en el port interior de Ciutadella. Pressupost: 83.547,00 €. Estat: executades.
 
— Obres de reforma dels banys en el port interior de Ciutadella. Pressupost: 44.767,44 €. Estat: executades.
 
— Pla de Millora Integral del Port Interior. Obres de rehabilitació de paviments i infraestructures al moll de ribera del port interior de Ciutadella i reconstrucció del moll. Pressupost: 2.755.440,35 €. Primera fase ja executada.
 
— Obres d’execució del Projecte d’adequació de l’accés a embarcaments del port comercial de Ciutadella. Pressupost: 1.749,300,75 €. Estat: en execució, a punt d’acabar.
 
— Obres per a l’execució del Projecte d’adequació del moll sud del port comercial de Ciutadella. Pressupost: 195.848,00 €. Estat: obres adjudicades per començar l’octubre, després de la temporada alta.
 
— Obres del Projecte bàsic d’escala i locals en el port interior de Ciutadella. Pressupost: 119.423,64 €. Estat: projecte aprovat tècnicament.
 
— Redacció del Projecte de reforma integral del port de Fornells i redacció del Projecte complementari de reforma integral del port de Fornells. Pressupost: 125.510,00 €. Estat: en execució.
 
— Millora i manteniment dels ports a l’illa de Menorca. Pressupost: 659.728,91 €. Estat: executat.
 
— Redacció del Projecte per a la instal·lació d’una planta fotovoltaica per a autoconsum damunt marquesines d’aparcament del port comercial de Ciutadella. Pressupost: 7.578,00 €. Estat: en execució.