El conseller Pons anuncia l’inici de la redacció del Pla General de Ports de les Illes Balears, sota criteris de sostenibilitat

26/02/2018, 11:17

El pla, que descartarà futures ampliacions i nous ports, ha d’incloure noves fórmules per atendre la demanda i per facilitar l’accés de la ciutadania al món nàutic

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat del Govern de les Illes Balears, Marc Pons, ha anunciat avui l’inici de la redacció del futur del Pla General de Ports de les Illes Balears, l’instrument de planificació que determinarà com han de ser els ports de les Illes i com s’han d’articular noves fórmules que permetin afavorir l’accés de la ciutadania a la mar i al món nàutic.

El conseller Pons ha estat acompanyat del vicepresident de Ports de les Illes Balears, Xavier Ramis Otazua; del gerent de Ports de les Illes Balears, Pedro Puidengoles, i de l'apoderat de l'empresa Aquática Ingenieria Civil, SL, Fernando Rubén López Mera. A l'acte, també hi ha estat present el president de l'Autoritat Portuària de les Balears, Joan Gual de Torrella.

Aquest futur Pla General de Ports de les Illes Balears, que ara es començarà a redactar, ha de seguir, segons ha explicat el conseller Marc Pons, les directrius següents:

  • El manteniment de la gestió pública dels ports de les Illes Balears, com a garantia d’accés dels ciutadans als espais nàutics.
  • L’optimització de les infraestructures portuàries existents, sense noves ampliacions o nous ports.
  • Uns nous serveis i noves fórmules per gaudir del món nàutic.
  • La necessitat que cada port estigui integrat en el nucli urbà, de manera que els ports no siguin espais aïllats.
  • Uns ports preparats per afrontar els efectes del canvi climàtic.
Aquesta planificació de futur partirà de l'anàlisi de la situació actual, per tal de detectar les necessitats i fixar el camí que s'ha de seguir. En aquest sentit, el conseller ha incidit en què el repte és trobar nous camins, noves fórmules per atendre la demanda, ja que les infraestructures no poden créixer per donar resposta a una demanda que és molt més alta.

En aquesta línia, el conseller ha destacat que aquest Govern fa una aposta clara per la sostenibilitat i que durant aquesta legislatura ja s’han arxivat tots els expedients de nous ports i ampliacions en tràmit. Així, aquest és el punt de partida per a la futura planificació: no ocupació de territori i mar amb nous ports i sí a la millora dels existents amb noves fórmules per satisfer les futures necessitats.

Durant la roda de premsa, el conseller ha recordat que el Pla General es pot abordar ara després que s’ha fet durant aquesta legislatura un gir important a la gestió dels ports i n’ha recordat els punts principals: l’execució d’un pla d’inversió als ports de més de 34 milions d’euros; l’actualització dels cànons dels ports, que ha permès incrementar de 124.000 euros a 9,8 milions d’euros els ingressos de PortsIB, i la reordenació dels ports i les llistes d’espera, tot passant de 971 a 2.982 amarraments en base, per donar així compliment la Llei de ports i augmentar un 307% el nombre d'amarraments en base des de l'any 2014.

Característiques del Pla General de Ports.

El Pla General de Ports és el document que estudia l'estat actual de la xarxa de ports de les Illes Balears, estima les previsibles necessitats futures i proposa línies d'actuació, sota criteris de sostenibilitat mediambiental i d'equilibri territorial entre totes les zones del territori de les Illes Balears.

La principal finalitat d'aquest Pla General és millorar i optimitzar el funcionament de les instal·lacions portuàries existents. El Pla ha de permetre també estudiar les necessitats del sector nàutic en referència a les instal·lacions d'accés a la mar i els serveis complementaris, i aportar noves fórmules de serveis compatibles amb un model sostenible, que descarta el creixement de les infraestructures.

Algunes possibles mesures que pot incloure el Pla per aconseguir aquests objectius són:.

  • Millorar l'aprofitament de l'espai als interiors de les zones portuàries. No hi ha lloc per a planificacions amb creixement en infraestructures. Just es farà la reorganització de les dàrsenes actuals.
  • Potenciar la xarxa de marines seques.
  • Promocionar la utilització del escars per facilitar l'accés universal a la mar.
  • Camps de boies.
  • Promocionar la utilització comunitària d'alguns vaixells i amarraments.
El Pla General de Ports es dividirà en quatre seccions: Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, a fi de recollir a cada secció totes les instal·lacions portuàries, dàrsenes i instal·lacions marítimes existents a les quatre illes principals i, si correspon, a les illes o illots propers.