Publicat al BOIB nº 19 de 10/02/2018 l’anunci de la convocatòria del concurs públic per a l'explotació del local núm. 6 per a us comercial a l'estació marítima del port exterior de Ciutadella (Menorca)

13/02/2018, 10:32

L'anunci de la convocatòria al BOIB, els Plecs de Bases, el Pleg de Condicions Generals i el Pleg de Condicions Particulars es troben a la seva disposició en la Plataforma de Contracció del Sector Públic.

Poden vostés consultar-los directament als enllaços que s'assenyalen a continuació:

BOIB

Detall de la Licitació