Notícies

El conseller Pons anuncia l’inici de la redacció del Pla General de Ports de les Illes Balears, sota criteris de sostenibilitat

El pla, que descartarà futures ampliacions i nous ports, ha d’incloure noves fórmules per atendre la demanda i per facilitar l’accés de la ciutadania al món nàutic

Llegir noticia

Publicat al BOIB nº 19 de 10/02/2018 l’anunci de la convocatòria del concurs públic per a l'explotació del local núm. 6 per a us comercial a l'estació marítima del port exterior de Ciutadella (Menorca)

L'anunci de la convocatòria al BOIB, els Plecs de Bases, el Pleg de Condicions Generals i el Pleg de Condicions Particulars es troben a la seva disposició en la Plataforma de Contracció del Sector Públic.

Llegir noticia

Publicat al BOIB nº 19 de 10/02/2018 l’anunci de la convocatòria del concurs públic per a l'atorgament de la concessió administrativa per a l’ocupació i explotació del local destinat a quiosc en el Port de Sant Antoni de Portmany (Eivissa)

L'anunci de la convocatòria al BOIB, els Plecs de Bases, el Pleg de Condicions Generals i el Pleg de Condicions Particulars es troben a la seva disposició en la Plataforma de Contracció del Sector Públic.

Llegir noticia

ACTES DE LA TAULA DE VENDA DIRECTA CONSTITUÏDA ELS DIES 12 I 22 DE GENER DE 2018

Publicació de les actes de la constitució de la Taula de Venda Directa els dies 12 i 22 de gener de 2018, dins del procediment per a l'alienació directa d'una embarcació i dos pantalans flotants propietat de Ports de les Illes Balears.

Llegir noticia

Ports de les Illes Balears inicia un pla per retirar devers 200 embarcacions abandonades

El gener s’ha començat, per primera vegada, la retirada de vaixells a ports de gestió indirecta

Llegir noticia