Recordatori important: Finalitza el termini per a sol·licitar autoritzacions temporals per a amarraments en base de llista 7ª

21/12/2017, 11:12

Per als ports: SOLLER, CALA RAJADA, PORTO CRISTO, CALA BONA, CALA FIGUERA I PORTO PETRO.

El passat dia 1 d'octubre es va obrir el termini per a sol·licitar les noves autoritzacions temporals per a amarraments en base de llista 7ª.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 31 de desembre de 2017.

Segons el que es disposa en el Decret 11/2011 del 18 de febrer, la nova sol·licitud va dirigida als titulars d'autoritzacions temporals per a l'ús d’amarraments en base, actualment en vigor, en les instal·lacions portuàries de:

Les sol·licituds estaran disponibles en les oficines centrals de PORTS IB (C/ Vicente Tofiño, 36 - Coll d'en Rabassa - 07007 Palma), en les oficines portuàries i a la nostra pàgina web (www.portsib.es). Recordem que si no es sol·licita aquesta renovació o bé es fa amb posterioritat al 31 de desembre de 2017, es perdrà el lloc d'amarrament assignat en base, procedint al seu desallotjament.