Venda directa d'una embarcació i dos pantalans flotants. Obert termini per presentar ofertes econòmiques.

05/12/2017, 09:56

Resolució d'inici del Procediment de venda directa d'una embarcació i dos pantalans flotants. Termini de 10 dies hàbils per a la presentació d'ofertes econòmiques a comptar a partir de l'endemà al de la seva publicació a la web de PortsIB.

anar a subhasta 2017