Consell de Govern: EL GOVERN INVERTEIX 911.000 EUROS PER REFORÇAR L’ESTRUCTURA DES RIUET DE PORTO CRISTO

07/07/2017, 13:07

\ Les obres milloraran l’escaló del marge de llevant des Riuet, amb la reposició dels serveis i paviments que s'havien deformat
\ Ports de les Illes Balears disposa de l’autorització per licitar les obres

El Consell de Govern ha autoritzat Ports de les Illes Balears a licitar les obres del Projecte de reforçament de l’escaló del marge de llevant des Riuet de Porto Cristo per un import de 911.479, 23 euros per als anys 2017 i 2018. Està previst que les obres, una vegada adjudicades i iniciats els treballs, es perllonguin per un període de cinc mesos.

L’objectiu de Ports de les Illes Balears, entitat dependent de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, és reforçar l’estructura des Riuet de Porto Cristo, especialment la biga cantell, així com detenir el procés de deformació que està patint. El projecte també preveu la reposició dels serveis i els paviments afectats pels enfonsaments que ha sofert aquesta instal·lació.

El projecte preveu la col·locació de 94 micropilons verticals de 20 metres de longitud, a més d’un altre inclinat de 21 metres. També s’anivellaran les rasants, es reposaran els punts d’enllumenat públic que estan danyats i les torretes de serveis. Quant al pantalà, es pavimentarà amb llamborda i se’l dotarà d’un vial annex.

El mobiliari urbà es manté, excepte els pilons que han quedat afectats per l’enfonsament del pantalà. Es reposaran les torretes de serveis per als vaixells i se n’afegiran de noves, el que suposarà passar de les sis que hi ha actualment a dotze.