El conseller Pons visita el port de Valldemossa per comprovar les obres de seguretat i de millora realitzades

08/06/2017, 15:14

La principal intervenció ha estat el reforçament del talús, que es va dur a terme amb caràcter d'emergència.

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, ha visitat avui el port de Valldemossa per comprovar el resultat de les obres dutes a terme per tal de reforçar el talús i les de millora de distints aspectes del port com la reparació de la rampa de varada, la instal·lació de baranes de seguretat o la senyalització del port.

Durant la visita, el conseller ha recordat que la intervenció sobre el talús que ja està conclosa fou una petició expressa de l'ajuntament de Valldemossa, que el batle, Nadal Torres, va traslladar a la presidenta del Govern de les Illes, Francina Armengol, tot mostrant-li la seva preocupació per la perillositat que suposava el deficient estat del talús.

El conseller ha detallat els problemes que els temporals han originat a distints ports de les Illes i ha afirmat que possiblement la intervenció realitzada ha evitat problemes al port de Valldemossa.

En el cas del port de Valldemossa, es donaven circumstàncies que obligaven a fer una intervenció urgent. D'una banda a la part superior d'aquest talús hi ha un vial de vianants i diversos habitatges i, d'altra banda, una platja al peu del talús amb risc de despreniment de roques sobre els usuaris. “Aquestes circumstàncies obligaven a fer unes obres urgents als efectes de garantir la seguretat dels usuaris del port i de les zones urbanes properes port de Valldemossa”, ha assegurat el conseller.

En aquest sentit el conseller ha explicat que la presidenta del Govern va traslladar aquests fets a la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat perquè es cerqués ràpidament una solució.

Des de Ports de les Illes Balears, es va procedir a executar les accions necessàries per estabilitzar el talús, prèvia la declaració d'emergència.

Les obres s’han dut a terme en un termini de sis mesos i han tingut un cost final de 133.890,81 € (IVA exclòs), un 36% menys del pressupost del projecte inicial; aconseguint una perfecta integració amb l'entorn.

Cal destacar que l'àrea de intervenció es troba situada en una zona de gran valor ambiental, la Serra de Tramuntana declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Per aquest motiu, les obres s'han realitzat de manera coordinada amb la Comissió Balear de Medi Ambient per tal d'aconseguir el màxim respecte de l'entorn minimitzant-ne l 'impacte paisatgístic.

Posteriorment a la realització de les obres d'emergència del talús, s'ha executat les de millora com la reparació de la rampa de varada o la instal·lació de baranes de seguretat.

Visita del conseller al Port de Valldemossa, acompanyat pel batle de Valldemossa, altre regidors i responsables de Ports IB.