Consell de Govern: EL CONSELL DE GOVERN AUTORITZA EL PROJECTE DEL MUR DE RECER DEL PORT DE CALA RAJADA I EL SEU ENTORN

05/05/2017, 13:19

\ Es licitarà la redacció del projecte i l’assistència a la direcció d’obra per 537.711 € per definir accions per un valor d’entre 5,5 i 7 milions
\ S’estan executant obres d’emergència, amb un pressupost d’1,5 milions, pels danys que patí el mur pel temporal del passat gener

El Consell de Govern ha autoritzat avui Ports de les Illes Balears a destinar 537.711 € per a la licitació de la redacció del projecte per reforçar el mur de recer del port de Cala Rajada i per executar un pla de reordenació d’usos de totes les construccions que es troben adossades al mur o als seus voltants. S’ inclou també l’assistència per a la direcció d’obra.

Aquest projecte, que suposa una millora global de la zona del mur de recer del port de Cala Rajada, és d’àmplies dimensions i justifica la contractació d’un servei per a la redacció del projecte constructiu i d’assistència de direcció d’obres. Amb el vistiplau del Consell de Govern, a l’ nici de l’expedient de despesa, es posarà en marxa tot d’una el procediment per convocar el concurs per a la redacció del projecte.

El dic de recer de Cala Rajada té deficiències de tipus estructural i operatiu, com la important agitació existent en l’interior del port i el fet que la mar sobrepassi l’espatller del dic.

L’actuació que es durà a terme al port de Cala Rajada era un dels projectes prioritaris de Ports de les Illes Balears, però el temporal del passat 21 de gener, que va provocar un forat de sis metres al dic, amb desperfectes importants, ha obligat a dur endavant primer les obres d’urgència de reparació del dic per llavors, més endavant, executar el projecte de millora. A conseqüència del temporal, el dic de recer va patir danys que varen provocar-ne la inestabilitat i el pas de l’aigua cap a l’interior de les instal·lacions del port, que també es varen veure afectades.

Les obres d’emergència, que actualment estan en execució amb un pressupost d’1,5 milions d’euros, es preveu que estiguin llestes a finals del mes de juny.

El projecte de reforç d’infraestructures i de les instal·lacions portuàries —la redacció del qual ara es licitarà per 537.711 €— suposarà l’execució d’obres per valor d’entre 5,5 i 7 milions d’euros. La previsió és que les obres s’executin el 2018.

El projecte que s’ha de redactar haurà de definir les actuacions necessàries per revisar els elements de protecció del dic, i analitzar-ne la funcionalitat i l’operativitat, amb la proposta d’actuacions de redisseny, reforç, consolidació, rehabilitació o substitució. Haurà de concretar també els processos que s’han de seguir per poder dur a terme aquests projectes, tenint en compte la necessitat d’ocupació d’espais per a les obres, l’afecció a l’operativitat del port i el cost.

A més, aquest projecte també ha de contenir les actuacions necessàries per a la reordenació d’usos en l’esplanada del moll adossada al dic i haurà d’incloure el disseny de les edificacions