El conseller Marc Pons visita les obres de reparació del dic del port de Cala Rajada

20/02/2017, 15:12

Es tracta d’una intervenció que es du a terme per via d’emergència pels greus desperfectes ocasionats pel temporal del passat febrer i s'espera que l'actuació estigui finalitzada a finals d'abril

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, s’ha desplaçat al port de Cala Rajada per comprovar in situ l’evolució de les obres que s’estan duent a terme per reparar el dic. Cal recordar el fort temporal que el passat 21 de gener varen patir les Illes i que va provocar desperfectes importants en aquesta infraestructura.

El projecte s’ha tramitat per via d’emergència. Es va iniciar el passat 6 de febrer i s’espera que les actuacions hagin conclòs a finals del mes d’abril, per la qual cosa no interferiran en el començament de la temporada d’estiu.

Les obres consisteixen en 3 fases diferenciades:

— FASE I: FORMIGONADA DEL DIC SUBMERGIT
Fase culminada.
Actuació a una zona de 4 metres d’amplària.

— FASE II: FORMIGONADA DEL DIC SOBRE EL NIVELL DE LA MAR
Actuació iniciada el passat divendres, 17 de febrer.
Formigonada de la part emergida del dic vertical. Les tasques consistiran en l’encofrat d’una zona oberta a la part de la mar. A més, s’omplirà una galeria que actualment no s’utilitza a mode de reforçament del dic.

— FASE III: PROTECCIÓ DEL DIC VERTICAL
S’ha comprovat que la part submergida del dic vertical també està deteriorada, per la qual cosa s’actuarà per solucionar els problemes detectats.
A més, amb la finalitat de protegir el dic dels temporals, se n’afegirà un altre inclinat. A la part superior es preveu construir una berma amb dues esculleres.

El pressupost aproximat del projecte que s’ha previst és d’1,5 milions d’euros.

Remodelació i reordenació de l’espai portuari

Cal tenir en compte que en aquest port hi ha prevista, d’altra banda, una important obra de remodelació, que té un import de 7,6 milions d’euros.
El projecte, previst amb anterioritat i que actualment s’està redactant, té com a objectiu actuar a una infraestructura que, per la manca d'intervencions durant els darrers 40 anys, s’ha vist de cada vegada més deteriorada.

L’obra se centrarà fonamentalment en la restauració del dic, ja que presenta importants danys produïts per l’erosió, així com problemes de permeabilitat. La darrera intervenció important duita a terme en aquesta infraestructura es va fer en els anys 70, quan es va ampliar i es va crear la tercera alineació (1971-1972).

La manca d’un manteniment adequat ha provocat un procés de deteriorament tan important que freqüentment l’aigua de la mar depassa el mur de coronament del dic, especialment els dies de fort onatge.

D’altra banda, es produeixen importants problemes d’agitació interior, també provocats per la degeneració progressiva del dic, que no actua de barrera protectora amb l’eficàcia necessària.

El pressupost estimat d’aquesta actuació és de 6,5 milions d’euros, tot i que la quantitat final s’establirà una vegada que estigui finalitzat el projecte de construcció definitiu.

A més a més i de manera conjunta, tot i ser projectes diferents quant a perfil tècnic, se’n durà a terme la redistribució per solucionar els greus problemes d’usos de les diferents edificacions que hi ha en el port.

La finalitat en aquest cas és donar un ús eficient als espais portuaris, així com dur a terme la rehabilitació i la reestructuració de les edificacions.

El pressupost aproximat per a aquesta intervenció és d’1,1 milions d’euros, tot i que, com en el projecte de dic, la quantitat final resultarà del projecte constructiu que finalment s’aprovi.

El conjunt de les actuacions tindrà un pressupost aproximat de 7,6 milions d’euros.

El conseller Marc Pons, acompanyat del batle de Capdepera, Rafel Fernández, i dels responsables de Ports de les Illes Balears, ha comprovat l'evolució de les obres.

Talls de veu adjunts: Tall de veu del conseller Marc Pons.
Tall de veu del batle de Capdepera, Rafel Fernández.