PortsIB reformarà completament la instal·lació elèctrica del port de Pollença

15/02/2017, 15:02

\ L’obra té un import d’1,1 milions d’euros que seran autoritzats en el proper Consell de Govern
\ El projecte inclou importants mesures d’estalvi energètic amb un reductor de flux

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, ha presentat el projecte de reforma de la instal·lació elèctrica del port de Pollença. Es tracta d’un projecte que abasta la totalitat de la instal·lació i té un pressupost d’1.106.453 euros que el proper divendres, en Consell de Govern, serà aprovat perquè se’n puguin iniciar els tràmits d’adjudicació. El termini previst per al desenvolupament d’aquest projecte és de 4 mesos.

El conjunt de la instal·lació elèctrica que es reforma consta dels elements següents:

 • Enllumenat públic (fanals, pèrgoles, rètols publicitaris).
 • Torretes amb preses de corrent auxiliars per a connexió d’embarcacions.
 • Alimentació dels quadres elèctrics dels diferents edificis portuaris.
 • Balises de senyalització.
 • Alimentació de maquinària i altres receptors: grups de pressió i tanques d’accés al recinte.
Les actuacions principals que s’hi duran a terme seran:

 • Substitució de la instal·lació d’enllumenat públic exterior.
 • Execució de noves canalitzacions per a la instal·lació de cablejat subterrani.
 • Substitució dels conductors elèctrics existents en muntatge subterrani.
 • Adequació de les preses auxiliars i mecanismes de les torretes de serveis.
 • Reforma dels quadres elèctrics de distribució i protecció.
Amb l’objecte d’adequar la potència contractada a la potència instal·lada, es preveu una ampliació de potència de cada un dels sectors que conformen la instal·lació elèctrica, cada un dels quals disposa de comptador elèctric.

El Sector 1 és el situat a la part més septentrional del port. Els principals edificis i serveis aquí ubicats són la zona d’embarcament exterior nord, el moll de pescadors, l’edifici d’oficines portuàries i les casetes de magatzem per a pescadors.

Pel que fa al Sector 2, a la part central de port, és el lloc on es troben connectats els diferents molls de pilons (“pantalans”), així com la zona destinada a varador. Aquí també es troben ubicades edificacions destinades a oficines (d’informació, venda de tiquets, etc.), una zona de passeig amb pèrgoles i un aparcament de vehicles.

El Sector 3 és el més meridional del port i és en aquesta zona on es troben el moll de trànsit, la pèrgola 1, l’edifici de serveis (petita oficina, vestidors i cantina) i l’edifici destinat a lavabos públics i oficines per a empreses destinades a serveis nàutics.

Independentment d’aquests sectors, es disposa d’un passeig per a vianants que comunica els diferents sectors i zones que conformen el port de Pollença.

Descripció del projecte

Es tracta de la substitució de la totalitat de l’enllumenat exterior. Es preveu la redistribució de línies amb l’objecte de centralitzar la instal·lació en un únic quadre de protecció i maniobra. La centralització d’aquestes línies permetrà la instal·lació d’un reductor de flux que permet obtenir un estalvi energètic en la instal·lació.

Els punts de llum estaran formats per columnes cilíndriques i lluminàries equipades amb làmpades de vapor de sodi, alimentades per línies elèctriques subterrànies. Les parts més importants que formen la instal·lació són:

 • Quadres de maniobra.
 • Línies d’alimentació.
 • Instal·lació interior de la columna.
Estalvi energètic

Amb l’objectiu d’aconseguir un major estalvi energètic, es preveu la instal·lació d’un estabilitzador i reductor de flux.

La instal·lació també estarà dotada d’un rellotge horari astronòmic que encendrà les lluminàries a la posta de sol. Es programaran les hores perquè actuï el reductor de tensió i el flux lluminós s’adapti en funció de l’horari, amb el consegüent estalvi de consum elèctric.

L’estabilitzador reductor de flux, a més de reduir el consum elèctric de la instal·lació, també és capaç de perllongar la vida útil de les làmpades que alimenta, ja que el seu senyal de sortida elimina les possibles fluctuacions de la xarxa, i disposa d’aquesta manera d’un valor de tensió fix i estable.

Per tal d’aconseguir un millor rendiment de la instal·lació, s’ha optat per la substitució de les làmpades de vapor de mercuri per unes altres de vapor de sodi, les quals aconsegueixen un nivell lumínic més alt a igual potència de consum.

També s’instal·larà un reflector superior a les lluminàries per evitar la contaminació lumínica.

El conseller, el batle de Pollença i representants del sector nàuttic de Pollença

Talls de veu adjunts: Declaracions del conseller Marc Pons