Consell de Govern: S’INFORMA EL CONSELL DE GOVERN DEL CARÀCTER D’EMERGÈNCIA DE LES OBRES DE REPARACIÓ DEL DIC DE CALA RAJADA

27/01/2017, 13:00

\ El temporal del passat 21 de gener ha provocat danys en el dic de protecció del port
\ Ports de les Illes Balears hi ha reservat una partida de 363.000 euros

El Consell de Govern s’ha donat per assabentat de la Resolució del director general de Ports i Aeroports per la qual s’ordena l’execució, amb caràcter d’urgència, de les obres de reparació dels danys soferts pel dic de protecció del port de Cala Rajada, a conseqüència del temporal del dia 21 de gener que va afectar les Illes.

La forta tempesta va produir desperfectes importants en aquesta infraestructura a conseqüència de l’impacte d’una roca de l’escullera que, a causa de l’impuls del vent, va impactar contra l’espatller del dic i hi provocà una obertura de 3x2 metres, aproximadament.

Els danys es descriuen com a trencament del mur emergent del dic en forma de forat (des d’una cota inferior al nivell de la mar i fins a dos metres per damunt del nivell del mar) que ha afectat una edificació de cinc magatzems i també una edificació i el porxo ubicats en l’esplanada annexa al dic. Igualment, s’han produït danys en el paviment i en la infraestructura en general (subministrament elèctric, d’aigua, etc.).

Ja durant la matinada del dia 21, amb un fort onatge que superava l’alçada del dic i el forat obert per l’impacte de la roca, es va aplicar un protocol de seguretat que incloïa el tancament de la zona, fins i tot del passeig de cala Gat. La zona continua tancada per màxima seguretat.

Tot i que es tracta d’una ruptura parcial del dic, aquest incident s’ha produït en una infraestructura que es troba en un estat de deteriorament important, motiu pel qual el passat mes de novembre la presidenta de les Illes Balears, Francina Armengol, va anunciar la posada en marxa d’un projecte de restauració del dic que suposa una inversió de 7,5 milions d’euros. El projecte de reparació, que es tramitarà per via d’urgència, es compatibilitzarà amb el projecte global de millora del dic que ja estava previst dur a terme.