PortsIB repararà el dic de recer i reordenarà els usos del port de Cala Rajada

30/11/2016, 16:33

És la primera intervenció estructural en aquest port des dels anys 70.

La presidenta destaca que és “una reivindicació històrica, necessària per seguretat i per donar continuïtat a l’activitat del port”.

La presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, ha anunciat avui, en una visita a Cala Rajada, que PortsIB durà a terme les obres de reparació del dic de recer del port. De forma paral·lela, també es desenvoluparà la reordenació d’usos del moll i de l’esplanada adossada al dic.

Acompanyada pel batle de Capdepera, Rafael Fernández, i pel conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, la presidenta ha explicat que aquesta serà la intervenció més important que es durà a terme a un port de les Illes en aquesta legislatura. “La intervenció al port de Cala Rajada respon a una reivindicació històrica, que és necessària per garantir la seguretat i donar continuïtat a l’activitat d’ aquest port emblemàtic”, ha destacat la presidenta.

Francina Armengol ha detallat que la inversió que es durà a terme a Cala Rajada serà de 7,6 milions d’euros, una inversió molt important “perquè entenem els ports com a espais estratègics vinculats al transport, la pesca, la indústria nàutica i el turisme, i com a zones obertes als ciutadans, perquè en puguin gaudir”.

La presidenta ha aprofitat l’encontre amb entitats i altres organismes municipals per demanar la seva col·laboració “en aquest procés, per tal d’aconseguir entre tots el millor projecte possible per al port de la Cala Rajada”.

Les actuacions

L’obra se centrarà fonamentalment en la restauració del dic, ja que presenta importants danys produïts per l’erosió, així com problemes de permeabilitat. La darrera intervenció important duita a terme en aquesta infraestructura es va fer en els anys 70, quan es va ampliar i es va crear la tercera alineació (1971-1972).

Així doncs, la manca de manteniment adequat ha provocat un procés de deteriorament tan important que freqüentment l’aigua de la mar depassa el mur de coronament del dic, especialment els dies de fort onatge.

D’altra banda, es produeixen importants problemes d’agitació interior, també provocats per la degeneració progressiva del dic, que no actua de barrera protectora amb l’eficàcia necessària.

El pressupost estimat d’aquesta actuació és de 6,5 milions d’euros, tot i que la quantitat final s’establirà una vegada que estigui finalitzat el projecte de construcció definitiu.

A més a més i de manera conjunta, tot i ser projectes diferents quant a perfil tècnic, se’n durà a terme la redistribució per solucionar els greus problemes d’usos de les diferents edificacions que hi ha en el port.

La finalitat en aquest cas és donar un ús eficient als espais portuaris, així com la rehabilitació i reestructuració de les edificacions.

El pressupost aproximat per a aquesta intervenció és d’1,1 milions d’euros, tot i que, com en el projecte de dic, la quantitat final resultarà del projecte constructiu que finalment s’aprovi.

El conjunt de les actuacions tindrà un pressupost aproximat de 7,6 milions d’euros.

El Consell d’Administració de PortsIB aprovarà el proper mes de gener el plec de condicions per a la contractació de l’estudi d’alternatives i del projecte de construcció.

La presidenta Armengol i el conseller Pons a la presentació de les actuacions de millora del dic exterior del port de Cala Rajada.

Francina Armengol i Marc Pons amb el batle de Capdepera, Rafael Fernández; el director de Ports i Aeroports , Xavier Ramis, i el gerent de Ports de les Illes Balears, Pedro Puigdengoles.