PortsIB executa el projecte de demolició dels escars del port de Porto Cristo

16/11/2016, 15:40

Marc Pons anuncia que ja estan en marxa el procés de licitació dels molls a la zona des Riuet i dels banys a l’edifici de serveis

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, ha visitat l’avanç de les obres d’enderrocament dels escars a la zona portuària de Porto Cristo.
Pons ha destacat la importància d’aquesta actuació “perquè desembossa una situació que duia més de 15 anys sense resoldre’s i que estava afectant no tan sols a la imatge del port, sinó sobretot a la seva seguretat”.
L’actuació va començar el passat 11 de novembre amb l’acta de replanteig i tindrà una durada total d’un mes i tres setmanes.
El pressupost de la intervenció és de 61.000 euros dels quals Ports de les Illes Balears aporta 58.000 euros i la resta, l’Ajuntament.
Una vegada finalitzades les tasques d’enderroc, es fixarà l’espai amb lloses de marès i es regularà el terreny perquè quedi un espai pla on encara s’ha de decidir quina instal·lació s’ubicarà, tot i que és molt probable que es construeixin uns edificis de magatzem de PortsIB.

Altres actuacions de renovació del port

El conseller ha anunciat, d’altra banda, que s’estan ultimant els processos de licitació d’altres dues obres compromeses per al port.

Recalçament de molls i restitució de cota cantil a zona des Riuet

Import: 750.000 euros
Aquesta acció es duu a terme ja que el moll situat al marge est des Riuet del port ha sofert un enfonsament del mur cantil respecte del vial annex.
A més dels problemes d’estabilitat a la zona, aquest enfonsament suposa dificultats operatives per les diferències de cota que es presenten.
Per dur a terme aquest projecte s’ha realitzat un estudi geotècnic que ha donat com a conclusió la necessitat de reforçar el moll mitjançant una cimentació profunda.
Per tal que el projecte es desenvolupi sota criteris d’eficàcia i el menor impacte possible, es preveu desenvolupar l’obra de rehabilitació i reforç des de la part de terra del mur, per evitar d’aquesta manera la intervenció mitjançant mitjans submarins.
La longitud del mur afectat és d’aproximadament 270 metres.

Reforma dels banys i edifici de serveis portuaris

Import: 45.000 euros
Actualment hi ha uns banys que es varen fer quan es va construir l’edifici el 2002 i en els quals, a part de tasques de manteniment, no s'hi ha realitzat cap reforma des de llavors, per la qual cosa es requereix el projecte que descriu una reforma integral d’aquests espais.
La situació actual dels banys presenta la distribució següent: un bany per a homes, un bany per a dones i un bany per a persones amb discapacitat.
Mitjançant la reforma es pretén modificar la distribució actual i, d’aquesta manera, augmentar el nombre de dutxes i sanitaris per donar un millor servei als usuaris del port.

A la visita d'obres d'avui també han estat presents el tinent de batle de l'Ajuntament de Manacor, Joan Gomila, i el director general de Ports i Aeroports de la Conselleria, Xavier Ramis.

El conseller i representants de l'Ajuntament de Manacor

Cortes de voz adjuntos

Corte de voz del consejero Marc Pons