PortsIB presenta les línies que regiran la reordenació del Port de Fornells

31/10/2016, 17:15

Totes les iniciatives es basen en les propostes fetes arribar per part de l’Ajuntament després del procés participatiu duit a terme els darrers mesos

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, ha presentat les línies que marcaran l’ordenació del port de Fornells, les quals recullen les propostes municipals i veïnals, complint el compromís de sotmetre-les a debat ciutadà amb l’objectiu que la solució que s’adopti sigui fruit del procés participatiu que s’ha dut a terme al llarg dels darrers mesos.
Les actuacions tendran un pressupost aproximat de 7 milions d'euros, tot i que la quantitat final dependrà dels projentès finals i dels resultat de la licitació corresponent.
Pel que fa al termini d'execució de les obres, es duran a terme entre 2017 i 2019.
La proposta s’estableix a partir d’un eix que inclou 5 unitats d’actuació:

1. Rehabilitació de paviments i nou enllumenat del passeig marítim.
2. Nou escar per a embarcacions esportives.
3. Rehabilitació i reforç del moll de ribera existent, remodelació del contradic, soterrament del dipòsit de benzinera i reforma de la rampa.
4. Reordenació d’espais a la plaça i creació d’edificacions de serveis.
5. Reparació i millora del dic.

1. REHABILITACIÓ DE PAVIMENTS I NOU ENLLUMENAT DEL PASSEIG MARÍTIM

Es renovarà la totalitat de la infraestructura per poder disposar de sistema d’il·luminació LED a tot el passeig del port.

Aquesta actuació, a més de millorar la il·luminació de l’entorn portuari i, per tant, la seguretat a la zona, també suposa una mesura d’estalvi energètic tenint en compte que el sistema LED és més eficient i, a la vegada, més sostenible mediambientalment.

D’altra banda, es durà a terme la rehabilitació integral del paviment existent.

2. NOU ESCAR PER A EMBARCACIONS ESPORTIVES

Es construirà un escar per a usos lúdics i esportius, que permetrà descarregar l’ús de la rampa existent al nucli del port, que d’aquesta manera podrà tenir un ús exclusivament professional.

Amb aquesta actuació, se separen els usos (professional i esportiu) per tal d’evitar el trànsit de remolcs i, per tant, les molèsties i inconvenients conseqüents.

3. REHABILITACIÓ I REFORÇ DEL MOLL DE RIBERA EXISTENT, REMODELACIÓ DEL CONTRADIC, SOTERRAMENT DEL DIPÒSIT DE BENZINERA I REFORMA DE LA RAMPA

En aquesta zona del port es desenvoluparan set grans intervencions.

D’una banda, PortsIB durà a terme el reforçament i la rehabilitació del moll de ribera.

De l’altra, es reordenarà el contradic, la qual cosa suposarà el canvi d’alineacions i, a més, l’optimització d’espais.

També s’actuarà a la benzinera, amb la instal·lació de dos assortidors, el soterrament dels dipòsits de combustible i altres accions encaminades a la millora de l’operativitat d’aquest servei.

A més, en aquesta mateixa àrea del port també es durà a terme la reforma del varador, així com la reducció de la rampa i la construcció del moll de varada.

Així mateix, es dotarà la zona d’un punt de recollida selectiva de residus industrials i s’habilitarà una línia d’atracada per a dinguis.

4. REORDENACIÓ D’ESPAIS A LA PLAÇA, EDIFICACIONS DE SERVEIS I HABILITACIÓ DE LA ZONA DE BANY

La plaça des Pla serà objecte d’un procés d’urbanització i dotació de serveis, com ara espai lúdic amb zona de jocs i espai per a mercat, entre d’altres.

Així mateix, s’habilitarà una zona de bany al cantó entre el moll i el començament del passeig marítim.

Per tal de crear un espai amable i que convidi a ser gaudit, s’instal·laran pèrgoles i elements d’ombra.

D’altra banda, es projectarà un edifici de serveis per als usuaris devora el varador. Aquest equipament, inicialment, disposarà de magatzem, cantina amb terrassa (encaixada per limitar-ne el creixement), espai de recollida de residus i serveis públics.

També es projectarà un edifici de vestidors al carrer de la Mar i s’habilitaran aparcaments per a professionals en aquesta zona.

5. REPARACIÓ I MILLORA DEL DIC

Abans de la redacció d’un projecte de millora, s’ha decidit que es durà a terme un estudi de clima marítim, així com alternatives de millora de la defensa del port. Es farà també un estudi de corrents, de permeabilitat i de transport de sediments a través del dic.

Una vegada que es tenguin els resultats dels estudis, es dissenyarà el projecte més adient per reparar el dic.

El conseller Marc Pons ha presentat les principals característiques de la reordenació del port.

Talls de veu adjunts

Corte de voz del consejero Marc Pons