PortsIB presenta el projecte de llotja de pescadors que durà a terme al Port de Sóller

27/10/2016, 15:16

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, ha presentat el projecte de construcció de la nova llotja de pescadors al Port de Sóller, així com el de renovació de tota la xarxa d’enllumenat a l’àrea portuària.

La inversió total que Ports de les Illes Balears, empresa pública dependent de la Conselleria, realitzarà a Sóller és d’1,2 milions d’ euros.

En la presentació també s’ha mostrat el projecte de club nàutic que l’empresa concessionària, Nuevos Puertos Deportivos, durà a terme a la zona, denominada Marina de Tramontana.

Amb l’objectiu que tota la intervenció prevista tengui la mateixa línia arquitectònica, tant el projecte de llotja com el de club nàutic serà realitzat pel mateix estudi professional.

Ha estat precisament l’arquitecte redactor, Alberto Martín Caballero, qui ha explicat de primera mà la proposta, que actualment es troba en fase de projecte inicial.

Amb l’aprovació definitiva del projecte per part del Consell d’Administració de PortsIB en les properes setmanes començarà el període de tramitació d’informes preceptius, al qual li seguirà un altre d’exposició pública.

L’objectiu és que l’obra estigui acabada i totes les infraestructures en funcionament a finals de 2017, o principis de 2018.

Descripció del projecte de la llotja de pescadors i renovació de l’enllumenat

El projecte consta d’un únic edifici i de la urbanització de l’espai que l’envolta. L’objectiu és que el conjunt que es conformi entre aquest edifici i la resta del club nàutic ofereixi un aspecte formal similar visualment.

La construcció de la nova llotja tindrà un pressupost aproximat d'un milió d'euros i el termini d’execució, una vegada superats tots els tràmits preceptius, serà de 4 mesos.

L’edifici tindrà tres cossos diferenciats:

Zona per a l’activitat de pesatge i venda, acompanyada dels espais auxiliars necessaris (càmera i magatzem de gel).
Magatzem de xarxes per als pescadors.
Oficina, vestidor i banys.

La zona que separa l’àrea de venda de la resta estarà diferenciada amb un passadís d’accés a l’aire lliure.

Al costat de la construcció s’ubicarà un gran aparcament públic en superfície que delimitarà l’àrea amb el començament de la zona de la concessió.

L’actuació es complementa amb un tractament paisatgístic amb buguenvíl·lies a l’entrada i un bosc virtual de palmeres washingtònies en la zona de l’aparcament que, a la vegada, funcionaran com a elements d’ombra. L’espai es complementarà amb un conjunt de tamarindes ordenats a partir d’elements de mobiliari urbà.

Pel que fa a la instal·lació de l’enllumenat, PortsIB modificarà tot el sistema, canviarà la xarxa de baixa tensió i instal·larà noves torretes de connexió al subministrament elèctric dels vaixells del port.

En aquest cas, la intervenció suposa una inversió total de 200.000 €.

Club nàutic

L’empresa concessionària del Port de Sóller ha presentat, per la seva banda, el projecte previst, que es compon de tres edificis amb aspecte similar, que crearà un conjunt visualment homogeni.

L’accés a aquesta àrea es durà a terme a través de la zona de pescadors, situada a l’entrada, al nord-oest del moll.

El primer edifici s’ubica en el centre de la plataforma del moll i farà de separació de la zona de pescadors, per la qual cosa hi haurà una garita de control d’entrades i sortides. La finalitat és allotjar oficines de marineria, vestidors, banys, escola de busseig i un magatzem.

El segon edifici, el principal, serà el club nàutic i contindrà tots els elements necessaris per donar els serveis habituals d’aquest tipus d’instal·lacions.

El tercer edifici contindrà elements annexos al club, amb una instal·lació tipus cantina i uns banys adossats.

El conseller Marc Pons ha presentat el projecte