Ports IB millorarà els accessos de passatgers i l’estació marítima del port exterior de Ciutadella i augmentarà els punts d’atracada

29/09/2016, 12:54

El conjunt d’actuacions suposa un pressupost inicial de 9 milions d’euros, que invertirà, amb recursos propis, Ports IB

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, i la batlessa de Ciutadella, Joana Gomila, han presentat el programa d’inversions que es duran a terme al port exterior de Ciutadella, a partir d’enguany (algunes ja n’han començat la tramitació) i fins a finals de 2018.

El disseny d’aquest conjunt d’actuacions s’ha dut a terme a partir d’un informe realitzat per Ports de les Illes Balears per tal d’identificar quines són les mancances tècniques que presenta aquesta infraestructura i que impedeixen poder oferir als usuaris un servei més eficaç, tant des del punt de vista de l’operativitat del port, com pel que fa al confort dels passatgers que utilitzen les instal·lacions.

Tres són les principals actuacions que PortsIB ha de dur a terme per millorar aquestes instal·lacions i optimitzar els serveis que s’hi poden oferir:

1. Optimització de la infraestructura per aprofitar tot l’espai d’amarratge existent
2. Ampliació i millora de l’estació marítima
3. Millora dels accessos dels passatgers

El conjunt d’actuacions de millora suposarà una inversió inicial de 9 milions d’euros, amb càrrec al pressupost de Ports IB, i les actuacions es desenvoluparan principalment entre 2017 i 2018.

Les característiques principals de cada projecte són les següents:

1. Optimització de la infraestructura: habilitació del moll de la ribera sud

Amb la finalitat d’optimitzar l’espai i d’aconseguir incrementar els amarratges simultanis dels 2 actuals a 3, es proposa una actuació d’optimització per aconseguir el màxim aprofitament del mirall d’aigua i dotar el port d’una major operativitat.

La proposta és modificar el taló sud-est i dotar-lo d’elements d’amarrament i defenses, la qual cosa suposarà un major aprofitament i un increment en la seva capacitat d’acolliment d’embarcacions d’eslores de 70 metres.

2. Ampliació i millora de l’estació marítima: concurs d’idees

Per tal d’emprendre la necessitat de disposar d’un projecte que doni solució de manera integral a aquesta situació, s’ha optat per la reforma i ampliació de l’estació marítima i de les seves connexions amb les línies d’atracada, fonamentalment amb el moll est, ja que la connexió amb l’oest es resoldrà amb una passarel·la mòbil, tal i com s’explicava en el punt anterior.

Per dur a terme aquesta actuació, PortsIB convocarà un concurs d’idees, el plec de condicions del qual ja s’està redactant.

3. Millora dels accessos dels passatgers

Per a cada tipus d’accés, s’ha creat una proposta adaptada segon les necessitats d’accés de passatgers a cada espai.

Els accessos als dos molls que actualment estan en funcionament presenten deficiències funcionals i de qualitat de serveis. Els usuaris han de recórrer llargues distàncies en trajectes que tenen molt pocs elements de protecció de les inclemències meteorològiques, a més d’un nivell de confort escàs.

Resulta necessari habilitar accessos als molls millorats i amb un nivell d’excel·lència requerit per a un port que ja s’ha consolidat com un dels punts d’entrada més importants de l’illa.

3.1. Accessos al moll oest: projectes de millora i condicionament

Pel que fa al porxo, l’actuació tècnica s’inicia amb la retirada de la tanca existent i dels panells de xapa microperforada que es troben en un avançat estat de deteriorament. El projecte inclou la projecció d’un nou sistema de tancament que protegeixi els passatgers i, a la vegada, funcioni com a control solar de la façana.

A l’accés al moll oest hi ha també una zona amb marquesina metàl·lica. Per a aquesta zona també es proposa la retirada de l’estructura actual i la seva substitució per una altra de pilars i llosa de formigó vist.

El projecte haurà de tenir també un estudi de viabilitat i s’hi incorporaran, si escau, dos trams rectes de cinta transportadora de viatgers.

Finalment, pel que fa a l’estructura porticada de formigó en l’accés de vianants al moll, es proposa, d’una banda, un tancament lateral parcial per a la protecció climatològica i per millorar la seguretat en aquesta zona. D’altra banda, també s’hauran d’incloure accions de renovació i millora de la imatge, amb un nou sistema d’iluminació, un tractament per millorar el paviment i la inclusió de punts que acabin amb la monotonia del trajecte.

3.2. Nou sistema d’embarcament des del moll: passarel·la mòbil

Com que l’embarcament de passatgers en el port es produeix a nivell del moll i no hi ha mitjans propis per accedir a les portes d’embarcament que tenen diferents altures segons cada tipus d’embarcació, actualment s’estan utilitzant els mitjans propis de cada vaixell per als embarcaments i desembarcaments.

Per tal de donar una gestió eficaç i de qualitat, s’instal·larà una passarel·la-rampa mòbil al moll oest. L’objectiu és que aquest mecanisme permeti l’embarcament de passatgers des del moll a cada embarcació d’una manera còmoda, independentment de l’altura de cada vaixell.

En el cas dels molls est i sud, s’estudiaran els mecanismes més adequats en el mateix projecte que ha de dissenyar una ampliació i millora de l’estació marítima.

El conseller Marc Pons i la batlessa de Ciutadella, Joana Gomila, durant la visita al port juntament amb el director general de Ports, Xavier Ramis, i el gerent de Ports IB, Pedro Puigdengoles.

Un altre moment de la visita a les instal·lacions del port.

El conseller, durant la presentació dels projectes de millora.


Talls de veu adjunts

Tall de veu del conseller Marc Pons