PortsIB dissenya un pla d’1 milió d’euros per executar inversions de millora del port de Porto Cristo

05/09/2016, 14:49

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, ha anunciat que Ports de les Illes Balears ha dissenyat un pla de millores per al port de Porto Cristo que té un pressupost inicial d’1.013.500 euros.

Juntament amb el president de la Junta de Districte de Porto Cristo, Joan Gomila i el director general de Ports i Aeroports, Xavier Ramis, el conseller ha presentat les actuacions que, segons han destacat, en conjunt són accions de gran transcendència per a les instal·lacions portuàries, l’entorn on estan ubicades i també per a la millora dels serveis que es presten a la zona. Totes les actuacions es duran a terme entre 2016 i 2017.

L’actuació més important d’entre totes les projectades, perquè resulta necessària una intervenció especialment ràpida, és el recalçament dels molls i la restitució de la cota de l’escaló a la zona des Riuet per garantir la seguretat i la qualitat de “tots els seus serveis i usos”.

Així mateix, s’hi duran a terme altres accions que es consideren prioritàries.

Projectes

Aquest pla inclou 6 actuacions que suposaran una millora important per a aquest espai i que tenen per objectiu la millora dels serveis que es presten en aquesta instal·lació marítima, l’increment de seguretat per als usuaris i la ciutadania en general, així com l’embelliment de l’àrea.

Recalçament de molls i restitució de la cota de l’escaló a la zona des Riuet

Import: 750.000 euros
Data inici: darrer trimestre 2016

Aquesta acció es du a terme perquè el moll situat al marge est des Riuet del port ha sofert un enfonsament de l’escaló respecte al vial annex.

A més dels problemes d’estabilitat a la zona, aquest enfonsament suposa dificultats operatives per les diferències de cota que es presenten.

Per dur a terme aquest projecte s’ha realitzat un estudi geotècnic que ha donat com a conclusió la necessitat de reforçar el moll mitjançant una cimentació profunda.

Per tal que el projecte es desenvolupi amb criteris d’eficàcia i el menor impacte possible, es preveu desenvolupar l’obra de rehabilitació i reforç des de la part de terra del mur, per evitar d’aquesta manera la intervenció de mitjans submarins.

La longitud del mur afectat és d’aproximadament 270 metres.

Impermeabilització de terrasses miradors

Import: 80.000 euros
Data inici: 2017

L’objectiu és actuar en alguns punts interiors d’alguns edificis portuaris del port de Porto Cristo on hi ha goteres. El projecte tracta de solucionar aquesta situació amb actuacions basades en el canvi integral de la impermeabilització d’algunes zones.

Actualment, s’acaba d’iniciar el projecte de redacció de l’estudi per part de l’equip tècnic de Ports de les Illes Balears. Està previst l’inici de les actuacions al llarg de l’any 2017.

Estabilització del talús

Import inicial: 50.000 euros
Data inici: darrer trimestre 2016

Aquest és un projecte que actualment es troba en redacció. Una vegada finalitzats tots els estudis necessaris, es podrà donar per tancat el pressupost.

Així mateix, quan es redacti un primer esborrany d’aquest projecte, es treballarà de manera conjunta amb el club nàutic (ja que el talús es troba en l’àrea de concessió) i amb l’Ajuntament per tal de consensuar-ho de manera conjunta.

Demolició d’edificacions i consolidació del mur al vial superiorImport: 48.500 euros
Data inici: darrer trimestre 2016

El projecte inclou la demolició d’una edificació de 141 m², utilitzada com a magatzems, aïllada, d’una planta única rectangular i coberta transitable, i una escala adossada al seu tancament lateral dret.

S’executarà una estructura de contenció que suporti les tensions transmeses per les sobrecàrregues d’ús de vial i vorera, amb l’objectiu de reforçar aquest mur. L’obra culminarà amb el rebliment i restauració de la zona afectada.

Adequació de la xarxa d’enllumenat i torretes de servei als ports d’amarratge

Import: 40.000 euros
Projecte finalitzat

S’ha dut a terme la renovació general de la xarxa d’enllumenat del port, així com la substitució de les torretes tècnicament obsoletes per altres més funcionals i actualitzades.

Així mateix, s’ha adequat la xarxa d’enllumenat a la normativa vigent, amb el compliment dels requisits de contaminació lumínica i eficiència energètica.

L’actuació es va començar el febrer de 2016 i va tenir una durada de 2 mesos.

Reforma dels banys i edifici de serveis portuaris

Import: 45.000 euros
Data inici: tercer trimestre 2016

Actualment hi ha uns banys que es varen fer quan es va construir l’edifici l’any 2002. A part de tasques de manteniment, no s’ha realitzat cap reforma des de llavors, per la qual cosa es requereix el projecte que descriu una reforma integral d’aquests espais.

La situació actual dels banys presenta la distribució següent: un bany per a homes, un bany per a dones i un bany per a persones amb discapacitat.

Mitjançant la reforma es pretén modificar la distribució actual i, d’aquesta manera, augmentar el nombre de dutxes i sanitaris per donar un millor servei als usuaris del port.

El conseller ha comprovat de primera mà a on es faran les intervencions.