La Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat recupera 35,7 milions d'euros en romanents d'SFM i Ports IB procedents d'inversions no executades

27/04/2016, 16:07

Un total de 35,7 milions d'euros es podran invertir enguany entre les empreses públiques SFM i Ports de les Illes Balears. Es tracta de doblers que procedeixen fonamentalment de l'acumulació, en els darrers 4 anys, per manca d'inversions.

Així ho ha explicat el conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, qui ha informat avui de les gestions duites a terme per poder incorporar aquests romanents al pressupost de l'any 2016.
Gràcies a la recuperació d'aquesta quantitat, ambdues empreses podran escometre part d'aquelles inversions que, considerades com a prioritàries, no disposaven del pressupost suficient com per dur-se a terme o, almenys, iniciar-se durant l'exercici actual.

La recuperació d'aquests doblers ve com a resultat d'auditories prèvies que han tret a la llum 12,8 milions a SFM i 22,9 milions a PortsIB, que es poden incorporar per invertir-se al llarg del que queda d'exercici pressupostari.

Serveis Ferroviaris de Mallorca

En el cas d'SFM la quantitat és de 12.766.304 euros, procedent fonamentalment d'inversions no executades durant els anys 2013 i 2014.
La incorporació d'aquest romanent ja ha estat autoritzada per part de la Direcció General de Pressuposts i Finançament, d'acord amb els informes presentats per la gerència d'aquesta empresa pública.

Les dades presentades procedeixen dels resultats de l'auditoria interna que ha analitzat el període que va des de l'any 2011 fins a l'any 2015, ambdós inclosos, a partir de la qual s'ha detectat que hi ha una quantitat significativa com a romanent que procedeix fonamentalment d'inversions que no es varen executar durant els anys 2013, quan només se varen liquidar 7M en inversions, i l'any 2014, quan l'activitat inversora se va limitar a 4 milions d'euros.

Ports de les Illes Balears

En el cas de PortsIB, la quantitat recuperada és de 22 milions d'euros en romanents que podran incorporar-se al pressupost d'enguany i, com en el cas d'SFM, procedeixen de doblers que entre 2011 i 2014 no es varen destinar a la seva finalitat inversora.

L'evolució econòmica de Ports de les Illes Balears presenta dues etapes ben definides: la primera, entre els anys 2006 i 2011; i la segona, entre els anys 2011 i 2015.

El primer període ve condicionat per la necessitat de dur a terme obres de gran entitat, com el condicionament dels diferents ports de gestió directa i la realització de una nova infraestructura, com va ser el port exterior de Ciutadella. Per fer front a aquestes despeses, el govern autonòmic va haver de fer unes aportacions extraordinàries de 93.652.399 milions d'euros per garantir el finançament d'aquestes obres, per la qual cosa entre els anys 2006 i 2009 el resultat econòmic va ser equilibrat gràcies a aquestes aportacions.

De la segona etapa, 2011 - 2015, es pot concloure que no es va fer cap inversió de recursos públics en els ports, ni tan sols per al manteniment bàsic. A més, varen ser suprimides importants àrees de gestió, com ara la de medi ambient o la de màrqueting. Però, de manera paral·lela, en aquest període es va produir un important excedent econòmic, i es va generar només durant l'any 2011 un romanent de 19,18 milions d'euros.

Any rere any, a PortsIB es produeix un increment sostingut dels ingressos, que augmentaren en un 50%, i varen passar dels 12,48 milions d'euros el 2011 fins als 18,09 milions d'euros el 2014; per la qual cosa destaca la paralització quasi total de les inversions reals: en 4 anys únicament s'invertiren 2,66 milions d'euros.

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, acompanyat dels directors generals de Mobilitat i Transports, Jaume Mateu, i Ports i Aeroports, Xavier Ramis..