El conseller Joan Boned visita les obres de millora dels accessos al port de Ciutadella-Son Blanc

03/02/2016, 15:27

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Joan Boned, ha visitat avui les obres que Ports de les Illes Balears, organisme dependent de la Conselleria, ha iniciat per millorar els accessos al port de Ciutadella- dic de Son Blanc.

Adjudicades per un pressupost de 91.000 euros, executa les obres l'empresa menorquina Antonio y Diego, SA. Les feines s'iniciaren el passat 29 de gener i el termini d'execució és de dos mesos.

El projecte de millora dels accessos consisteix en l'habilitació d'un sobreample del vial interior del port per facilitar l'entrada i sortida simultània de dos camions en condicions de seguretat. Aquest vial interior s'havia dissenyat inicialment en forma de circuit d'un únic sentit però, a conseqüència dels canvis en l'ordenació del port, acabà transformat en un vial de doble sentit que s'ha evidenciat insuficient i insegur perquè la corba (de 90 graus i 10 metres de ràdio) que forma part del traçat d'accés a les explanades d'embarcament no permet el pas de dos vehicles en condicions segures.

S'ampliarà la secció transversal del vial emprant espai del talús que separa aquest vial interior de l'exterior.

El projecte inclou també la dotació d'il·luminació, defenses i arbrat en el vial exterior nord d'accés al port. Amb l'objectiu de millorar la seguretat vial d'aquest tram, s'instal·laran fanals i es col·locaran defenses de protecció per tal d'evitar la sortida de vehicles de la calçada en el tram de corbes. Fins ara hi havia el risc que si un vehicle sortia de la via podia envair la voravia i, fins i tot, caure pel talús vora de la mar. Amb les obres es vol eliminar aquest risc.

La millora dels accessos i altres projectes que s'executaran també al port de Ciutadella suposen una inversió aproximada de mig milió d'euros.
A més del projecte de millora d'accessos, s'ha previst dur a terme les intervencions següents:

-- Redacció i execució d'un projecte d'una pèrgola que cobreixi el recorregut per a vianants existent entre l'estació marítima i el moll de llevant, per tal d'evitar que els passatgers, durant el recorregut a peu fins al vaixell, estiguin exposats a les inclemències meteorològiques. L'import aproximat d'aquest projecte és de 300.000 euros.

-- Instal·lació de la dotació elèctrica definitiva dels pantalans del moll nord del port interior de Ciutadella, amb un cost aproximat de 70.000 euros.

-- Instal·lació d'un pantalà flotant per facilitar el desembarcament i l'embarcament del passatge dels creuers al port interior de Ciutadella. Aquesta darrera intervenció ja està en marxa. Ara s'està fabricant el pantalà i llavors es col·locarà al port. S'ha adjudicat a Aister per un total de 45.000 euros.

Abans de la visita d'obres al port de Ciutadella - Son Blanc, el conseller ha visitat el port de Fornells per tal de conèixer de primera mà els efectes de l'incendi que ahir de matinada va calcinar un restaurant ubicat a la zona portuària.
El conseller ha explicat que s'està pendent que la Guàrdia Civil autoritzi Ports de les Illes Balears a fer la neteja del lloc i del seu tancament per garantir la seguretat.

El conseller Joan Boned, i el director general de Ports i Aeroports, Xavier Ramis, durant la visita d'obres.

Les obres tenen un termini d'execució de dos mesos.

El conseller Joan Boned ha visitat el port de Fornells per comprovar les conseqüències de l'incendi d'un restaurant a la zona portuària.