Concurs públic explotació local i terrassa a Sant Antoni, Eivissa

16/12/2015, 15:11

Anunci de concurs públic per a la selecció de la millor oferta per a l'atorgament de concessió administrativa per a l'ocupació i explotació de local i terrassa situats a la zona de servei del port de Sant Antoni de Portmany (Eivissa), amb destinació a bar-cafeteria.

L'objecte del concurs, és la selecció de la millor oferta per a l'atorgament de concessió administrativa per a l'ocupació i explotació de local i terrassa situats a la zona de servei del port de Sant Antoni de Portmany, amb destinació a bar-cafeteria; excloent-se usos tals com a bars musicals, discoteques, sales de ball, sales de festa o activitats anàlogues.

Poden trobar tota la informació relativa a aquest concurs, en el perfil del contractant d'aquesta pàgina web: Anunci al perfil del contractant.