L’actualització de l’autorització al Club Nàutic de Santa Ponça incrementa de 475 a 576.581 euros el cànon anual

13/11/2015, 14:00

El Consell de Govern ha ratificat l’acord del Consell d’Administració de Ports de les Illes Balears pel qual s’atorga al Club Nàutic de Santa Ponça l’explotació del port esportiu de Santa Ponça. La nova autorització suposa l’adaptació del club a la Llei 10/2005 de ports i el concessionari és el mateix.

Amb aquesta autorització actualitzada s’adapta el cànon que el club ha de pagar anualment a Ports de les Illes Balears i aquest passarà de 475 euros anuals als 576.581,35 de la nova concessió, adaptada a la nova valoració econòmica del port.

El termini de vigència de la nova concessió és de 30 anys.

L’adaptació a la Llei de ports era voluntària durant el seu primer any, però els clubs o marines que en tenien l’explotació corren el risc de perdre les concessions —que abans eren fins a 50 anys— si l’any 2018 no s’han adaptat i obtenen la nova autorització per 30 anys.

En els darrers quatre anys no s’ha aprovat cap adaptació dels ports de les Illes Balears que estan gestionats mitjançant adjudicació a clubs o marines, mentre que en els anys anteriors s’havien produït la majoria d’adaptacions.

A més d’impulsar i de facilitar el procés als ports pendents d’adaptació, el Govern de les Illes Balears, mitjançant Ports de les Illes Balears, a partir de 2016 durà a terme una revisió dels cànons que paguen els concessionaris i també farà una nova valoració dels ports que explota directament Ports de les Illes Balears.