Els tècnics recomanen suspendre l’actual projecte dels ducs d’Alba del port de Ciutadella destinats als creuers

14/09/2015, 14:19

El conseller Joan Boned ha traslladat la informació avui a l’Ajuntament de Ciutadella i ha destacat que la reducció del projecte, de set a just dos ducs, acordada per l’anterior Govern del PP, el fa inviable perquè obstaculitza el trànsit regular de passatgers i mercaderies

La Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat del Govern ha traslladat a l’Ajuntament de Ciutadella l’informe tècnic de Ports de les Illes Balears que conclou que la construcció dels dos ducs d’Alba en el port exterior de Ciutadella, actualment en tramitació i pendents d’adjudicació, no garanteix que puguin atracar en el port creuers de fins a 185 metres d’eslora, de manera que l’objectiu que emparà el projecte es veuria frustrat.

L’alta ocupació dels molls del port pels vaixells de línies regulars de passatgers i de mercaderies i la limitació de l’espai que es podria dedicar als creuers per la reducció del projecte inicial de set ducs d’Alba (tres en l’alineació del moll de Ponent i quatre a continuació del de Llevant) a just dos únics ducs (en alineació amb el moll de Llevant), acordada per l’anterior Govern del Partit Popular, fan inviable que es pugui compatibilitzar l’amarrament dels creuers i el creixent trànsit de vaixells de passatgers de les línies regulars, que quedaria obstaculitzat per la presència dels creuers. El fet que els creuers necessitin estar atracats entre vuit i deu hores bloquejaria el trànsit de passatgers de línia regular i de mercaderies, de manera que, amb dos ducs d’Alba, és impossible la convivència dels dos tipus de vaixells.

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Joan Boned, en una reunió mantinguda aquest matí amb l’equip de govern de Ciutadella, ha explicat els detalls de l’informe i la necessitat d’aturar aquest projecte perquè no és viable tècnicament, perquè no permet, en realitat, donar una resposta a les necessitats dels creuers, afecta negativament el trànsit regular de passatgers i mercaderies i perquè, en conseqüència, seria irresponsable destinar una inversió tan important (superior als dos milions d’euros) a una infraestructura que, amb el projecte actual, no garanteix el servei que, en teoria, havia de donar.

Boned ha afirmat que el fet de no dur endavant el projecte actual dels dos ducs d’Alba de cap manera suposa que no s’atenguin les necessitats que pugui plantejar el port de Ciutadella i que la responsabilitat del Govern és executar les inversions necessàries per garantir el millor servei i la connectivitat del port, en el trànsit de línies regulars i mercaderies, i també de creuers.

S’ha de tenir en compte que el nombre de moviments, tant d’entrada i sortida de passatgers i mercaderies com de maniobres, és creixent i s’ha incrementat un 12 % de 2013 a 2014.

Els tècnics adverteixen que el problema dels creuers amb el trànsit regular de passatgers no és una hipòtesi, sinó que és real perquè el temps en què els creuers han d’estar atracats, entre les 8.00 i les 17.00 hores, habitualment coincideix amb les maniobres d’entrada i sortida de les línies regulars o amb el temps en què aquests estan atracats. A més, afegeixen els tècnics que els creuers reserven amb dos anys d’antelació, fet que impedeix conèixer els horaris de les línies regulars i que provocaria futures anul·lacions dels creuers. De fet, s’ha donat ja el cas d’un creuer que tenia tres reserves i atesos els problemes de compatibilitat amb les línies regulars anul·là, després de la primera estada, les altres dues reserves.

Hi ha encara més factors en contra. Quant als creuers, la major part de les navilieres de creuers prefereixen fondejar fora del port i que els seus passatgers arribin amb les barques al port interior de Ciutadella per la seva bellesa.

Tampoc no es garantiria amb els dos ducs poder donar entrada a tots els creuers, per les seves limitades dimensions. Si es parteix de l’exemple dels creuers que fan escala a Maó, el 2014 es produïren 39 escales de creuers amb eslora superior als 185 metres (que no podrien fer servir els dos ducs de Ciutadella, que únicament podrien acollir creuers de fins a 185 metres); 15 d’entre 165 i 185 metres d’eslora (que serien els que sí que podrien acollir els ducs), i 32 escales de vaixells inferiors a 165 metres (que haurien pogut demanar escala a Ciutadella i no ho han fet).

Els tècnics també fan servir com a exemple que dels tres creuers que, per ara, han demanat sol·licituds d’escala a Ciutadella per a 2016, dos dels quals tenen eslores de 198 i 196 metres, de manera que no podrien amarrar en el port exterior de Ciutadella encara que ja estiguessin construïts els dos ducs d’Alba.

El conseller Boned acompanyat pel director general de Ports i Aeroports, Xavier Ramis, al port de Ciutadella.

El conseller amb els portaveus dels grups socialista, Més Menorca PSM i Gent per Ciutadella.