Convocatòria del concurs per formar part d'una borsa de treball de personal laboral no permanent en la categoria professional de guardamolls per a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa.

12/05/2015, 13:47

Convocatòria del concurs per formar part d'una borsa de treball de personal laboral no permanent en la categoria professional de guardamolls per a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa.

Bolsines PortsIB