AVÍS IMPORTANT: El proper 31 desembre 2014 finalitza el termini per a sol·licitar noves autoritzacions temporals d'ús d'un lloc d'amarratge en base en els ports de Porto Cristo, Cala Rajada, Sóller, Cala Bona, Cala Figuera i Porto Petro

19/11/2014, 12:49

Els titulars d'autoritzacions temporals per a l'ús d'amarratges en base, actualment en vigor, a les instal·lacions portuàries de Porto Cristo, Cala Rajada, Sóller, Cala Bona, Cala Figuera i Porto Petro poden sol·licitar a Ports de les Illes Balears una nova autorització fins al proper 31 de desembre, d'acord amb el que disposa el Decret 11/2011, de 18 de febrer.

Les sol·licituds són a disposició dels interessats tant en les oficines centrals de Ports IB (C / Vicente Tofiño, 36, Coll d'en Rabassa), com en les portuàries i en la pàgina web de l'ens www.portsib.es

Cal recordar que els titulars d'autoritzacions que no exerceixin el seu dret preferent per a l'obtenció d'una nova o que l'exerceixin amb posterioritat al 31 desembre 2014 perdran el lloc d'amarratge assignat en base, procedint al seu desallotjament.

Anunci