L'optimització de recursos permet a Ports IB incrementar els seus ingressos

22/09/2014, 10:16

Durant el primer quadrimestre la facturació de l'ens públic ha augmentat un 20% en relació al mateix període de 2013.

Els ingressos de Ports IB durant el primer quadrimestre de 2014 han augmentat de forma significativa. Es confirma així el creixement iniciat anys anteriors i consolidat el 2013, segons es desprèn dels comptes de l'any passat, aprovades pel consell d'administració de Ports IB el mes de juny.

Els ingressos durant el primer quadrimestre de 2014 han estat de 4.281.667 €, un 20% més del que es va facturar el mateix període del 2013.
S'han pogut incrementar les despeses d'explotació un 3%, després de dos anys de congelació. I això tenint en compte que les despeses totals es redueixen gràcies a la disminució del capital pendent d'amortització i la baixada de la despesa financera.

El resultat del primer quadrimestre del 2014 mostra un benefici de 1.342.812,09 €, un 71% més gran que el registrat el 2013.

Pel que fa als comptes de 2013, els ingressos van ascendir a 18.504.457 €, un 18% més que l'any anterior. El diferencial ha estat generat per la facturació dels cànons de concessions actualitzats i per l'augment del trànsit de les navilieres i de les activitats comercials a la xarxa dels 42 ports autonòmics.

El resultat de l'exercici 2013 és de 7.331.384 € de benefici, enfront dels 3.481.882 € de 2012, import que es destinarà comptablement a la compensació de pèrdues d'exercicis anteriors acumulades, reserves i política portuària. Cal destacar que no hi ha hagut transferència de capital de la CAIB a Ports IB més enllà del abonament del préstec associat a la construcció del dic de Ciutadella.

Aquest esforç propicia que Ports IB pugui fer front a futures mesures de primer nivell en l'àmbit portuari de les Illes Balears.