Tècnics de PortsIB i la Guàrdia Civil inspeccionen embarcacions fondejades a Eivissa

25/08/2014, 13:03

Després de tenir coneixement de la realització de l'activitat de transport marítim, presumptament de manera irregular, per una sèrie d'embarcacions, la Direcció General de Ports i Aeroports juntament amb el Servei Marítim de la Guàrdia Civil han procedit aquest matí a realitzar inspeccions sobre el terreny a Eivissa per comprovar que les embarcacions identificades compleixen amb els requisits per a la realització de l'activitat de transport marítim, en el vessant de excursions marítimes al litoral balear.

La Direcció General de Ports i Aeroports ha procedit a iniciar unes diligències informatives prèvies, que suposen un pas preliminar en el procés d'investigació de les suposades irregularitats que puguin detectar-se i amb el resultat, d'acord amb la Llei, es procedirà a la incoació dels preceptius expedients sancionadors.

L'activitat sembla que s'estaria desenvolupant en les zones de Platja d’en Bossa i de Sant Antoni de Portmany amb vaixells fondejats i la utilització d'embarcacions menors per transportar la gent des de la costa fins als vaixells. S'han inspeccionat fins a 6 embarcacions.

Cal recordar que la falta de presentació de la preceptiva comunicació prèvia davant la DG de Ports i Aeroports del Govern Balear, a l'inici de l'activitat, es considera ja per si mateixa una infracció, que serà lleu (amb multa de fins a 5.000 euros), si soluciona aquest tràmit i greu, si no ho esmena o si és reincident (amb multa de fins a 100.000 euros).