El Consell d'Administració de Ports IB aprova l'ordre d'inici dels expedients per a l'atorgament en règim de concessió dels ports de la Colònia de Sant Jordi, Cala Bona, Porto Cristo, Fornells, Sant Antoni de Portmany i Andratx

27/05/2014, 09:44

El conseller de Turisme i Esports ha presidit la reunió en la qual també s'ha donat inici a l'expedient per treure a concurs l'explotació d'un pantalà al Port de Pollença

El conseller de Turisme i Esports, Jaime Martínez, ha presidit el Consell d'Administració de Ports de les Illes Balears, celebrat aquest matí a la conselleria de Turisme i al qual també han assistit el director general de Ports i Aeroports, Antonio Deudero, i el gerent de Ports IB, David Gómez.

Durant el consell s'han tractat diversos aspectes relacionats amb la xarxa de ports autonòmics. Entre ells, s'ha aprovat la proposta d'acord que ordena l' inici per a l'atorgament en règim de concessió de les instal·lacions portuàries de la Colònia de Sant Jordi, Cala Bona, Porto Cristo, Fornells, Sant Antoni de Portmany i Andratx, mitjançant el procediment de concurs públic.

També s'ha aprovat delegar en el vicepresident de Ports IB l'aprovació dels plecs de bases i condicions tècniques, així com totes les actuacions necessàries del procediment fins a l'adjudicació de la concessió.

Un altre dels assumptes tractats durant el consell d'avui ha estat l'inici de l'expedient per treure a concurs una concessió al Port de Pollença per explotar un pantalà de temporada amb capacitat de fins a 25 amarratges per a vaixells de fins a 15 metres, amb cànons de sortida de 20.000 euros i per períodes de sis anys.