Signat el segon conveni col·lectiu de Ports IB

30/04/2014, 09:24

Ports IB ha signat aquest matí el seu segon conveni col·lectiu, després de ser prèviament aprovat en assemblea pel personal de l'organisme públic i el seu Consell d'Administració.

El nou conveni recull elements que no existien en l'anterior, com la inclusió de l'estructura salarial i de l'acció social.

D'altra banda, cal destacar també l'acord a l'àmbit de vacances per als empleats dels ports de la xarxa autonòmica, que ara es trasllada fora del període estival, d'octubre a maig.

En l'acord s'han obtingut també millores respecte a la mobilitat geogràfica del personal de les instal·lacions portuàries.

La firma també ha establert un compromís perquè a 2015 quedi redactat el reglament de provisió de llocs de treball i el catàleg de funcions.