El conseller de Turisme i Esports presideix el Consell d'Administració de Ports IB

28/04/2014, 15:00

El conseller de Turisme i Esports, Jaime Martínez, ha presidit el Consell d'Administració de Ports de les Illes Balears, celebrat aquest matí a la conselleria de Turisme i al qual també han assistit el director general de Ports i Aeroports , Antonio Deudero , i el gerent de Ports IB , David Gómez.

Durant el consell s'han tractat diversos aspectes relacionats amb la xarxa de ports autonòmics. Entre ells, s'ha aprovat el II Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei d'aquest organisme autonòmic.

Un altre dels assumptes tractats ha estat l'aprovació de la proposta d'acord relativa a l'adjudicació de la concessió administrativa per a l'ocupació i explotació d'un local i un porxo exterior a la zona de servei del port de Cala Ratjada, al terme municipal de Capdepera. El local haurà de ser explotat com a bar, cafeteria o restaurant.

D'altra banda també s'ha ratificat l'ocupació i explotació d'un altre local, aquesta vegada a la zona de serveis de Porto Crist, perquè sigui explotat com a cantina.