Notícies

Adjudicación provisional de embarcaciones

Con fecha de hoy se publica la adjudicación provisional de la subasta convocada por Ports de les Illes Balears

Llegir noticia

El director general de Ports i Aeroports constata en la fira de creuers de Miami el creixent interès internacional pels ports autonòmics de Balears

El director general de Ports i Aeroports, Antonio Deudero, ha assistit a la Seatrade Cruise Shipping, la principal fira internacional de creuers que es celebra a Miami del 11 al 14 de març.

Llegir noticia

Publicación del acta de la Mesa de Subasta

Con fecha de hoy ya figura en el apartado "Tramites-subastas" de esta página web el acta de la Mesa de Subasta celebrada el pasado 6 de marzo de las embarcaciones abandonadas.

Llegir noticia

Resolución de convocatoria de la Mesa de Subasta de embarcaciones declaradas abandonadas en puerto de gestión directa (EXPT. 2/14)

En fecha 30 de enero de 2014 mediante Resolución del Director General de Puertos y Aeropuertos (BOIB nº 22 de 13 de febrero de 2014) se ha procedido a  convocar subasta pública de embarcaciones declaradas abandonadas en puertos de gestión directa de Ports de les Illes Balears. Asimismo en dicha resolución se ha aprobado el Pliego de Bases que ha de regir dicha subasta.

Llegir noticia