El conseller de Turisme i el director general de Ports i Aeroports presenten el projecte de llei de modificació de la Llei de Ports de les Illes Balears

26/03/2014, 16:10

El conseller de Turisme i Esports, Jaime Martínez, i el director general de Ports i Aeroports, Antonio Deudero, presentaran demà el projecte de llei de modificació de la Llei de Ports de les Illes Balears.

Amb aquest projecte de llei, aprovat recentment pel Consell de Govern, s'estableix que l'Administració pública autonòmica sigui l'encarregada d'impulsar un model de desenvolupament equitatiu, territorialment equilibrat i sostenible, i de promoure polítiques d'equilibri territorial entre les zones costaneres i les l'interior.

El conseller i el director general explicaran durant la seva compareixença davant els mitjans els detalls d'aquesta modificació de la llei, que pretén, entre altres punts, introduir la nova figura del Pla General de Ports, atorgar a cada port la figura dels Plans d'Ús i Gestió, i modificar el procés de tramitació per a les concessions de nous ports i ampliacions substancial.