El director general de Ports i Aeroports explica a les empreses i confraria de pescadors del port de Sant Antoni el procés de pas a gestió indirecta de les instal· lacions portuàries de la comunitat

12/02/2014, 13:59

Deudero ha explicat als assistents a la reunió que la comunitat autònoma té en l'actualitat un total de 41 instal·lacions portuàries, de les quals 28 són gestionades des de fa anys pel sector privat, sense que això suposi cap circumstància negativa per als usuaris ni per al sector. Entre aquestes instal·lacions figura És Nàutic de Sant Antoni, que el director general ha posat com a exemple de gestió eficient duta a terme per una empresa concessionària.

Un altre dels aspectes que ha destacat és el fet que la titularitat dels ports és sempre pública i així continuarà i que tot el sector pesquer, que desenvolupa la seva activitat en els ports autonòmics, queda al marge de qualsevol procés de gestió indirecta, tant pel que fa a la zona de mirall d'aigua (amarratges), com a llotges i instal·lacions en terra, l'explotació seguirà a càrrec -com fins ara- de les confraries de pescadors en relació directa amb Ports IB.

Els assistents a la reunió s'han compromès a remetre al director general una sèrie de propostes per tal que puguin ser incloses, si escau, en els plecs de licitació.